Arendal Næringsforening avholder sitt årsmøte onsdag 26. april i det nye Macgregor bygget.

Ordfører Robert C. Nordli og Næringssjef Kåre Andersen kommer!

Kommer du?

 

Arendal Kommune har på slutten av 2016 satt i gang et større arbeid med å utarbeide en ny Næringspolitisk Handlingsplan.

Arendal Næringsforening har med både styre og administrasjon vært involvert, og deltatt aktivt i dette arbeidet.

Det foreligger nå et utkast som skal presenteres bredt og forankres så mange steder som mulig før bystyret gjør en endelig behandling. Du vil derfor få presentert denne planen slik den foreligger i øyeblikket. Det er fortsatt mulig å påvirke planens innhold etter årsmøte.

Næringssjef Kåre Andersen vil presentere utkastet. 

Ordfører Robert C. Nordli vil deretter gjøre sine betraktninger om hva dette dokumentet kan komme til å bety for Arendal fremover.

Etter dette vil det bli avholdt ordinært årsmøte.

Regnskap og årsberetning vil bli presentert på denne hjemmeside i god tid før årsmøte.

 

Foreløpig program:

1530 – 1615: Lett servering
1615 – 1700: Næringspolitisk Handlingsplan ved Næringssjef Kåre Andersen 
                      Politisk kommentar ved Ordfører Robert C. Nordli.
1715 – 1815: Årsmøte

 

Innspill til valgkomiteen

Alle styremedlemmer som er på valg har sagt seg villig til gjenvalg. Se dagens styre og hvem som er på valg her.

Det er imidlertid anledning til å foreslå andre kandidater.

Det er også behov for ett nytt medlem i valgkomiteen.

Send dine innspill til valgkomiteens leder: Geir Martin Larsen, geir.martin.larsen@dnb.no

 

Dokumenter til Årsmøte 2017

Nedenfor finner du følgende dokumenter til Årsmøte 2017:

Styrets Årsberetning 2016.

Årsregnskap 2016.

Saksliste for Årsmøte 2017.

 

Filer