Program er under utarbeidelse, men hold av tidspunktet for et interessant årsmøte og bedriftsbesøk.