Arendal er en perfekt by for næringsutvikling, mener næringssjef Kåre Andersen. Nå vil han bidra til utviklingen ved at 10 bedrifter møter hverandre på tvers, deler erfaringer og gir hverandre gode råd. Målet er at bedriftene skal vokse og skape flere arbeidsplasser i byen. 

Jeg er kjempefornøyd med SMB-forumet. Her er det en åpen dialog, og jeg får satt ting litt i perspektiv med både innspill og spørsmål som gjør at en må tenke litt utenfor det vi gjør til vanlig, sier Tara Lyche, daglig leder for hele Lucky-kjeden som består av 7 frisørsalonger.


Hun er en av de ti næringslivslederne som er plukket ut til å delta i forumet. I en alder av 26 år, er hun den yngste her. Men erfaring å dele med de andre har hun likevel. Bedriften driver hun sammen med sine foreldre som har bygget den opp. At hun nå er leder for 40 ansatte, hvor flere av dem har sett henne ligge i vogn i salongen, synes hun ikke er noe problem. Oppskriften hennes på en god utvikling i kjeden, er at det hele tiden er fokus på faglig utvikling hos de ansatte. Inkludert seg selv. Akkurat det kan være vanskelig å sette av tid til i en travel hverdag.

Det er derfor dette forumet er så bra. Du blir nødt til å sette av fire timer hver gang, sier Lyche, som nå har vært på fire av til sammen fem samlinger i SMB-forumet.

 

MØTEPLASS

Tanken var å finne 10 bedrifter som ikke er i direkte konkurranse med hverandre. Disse ønsker vi å gi litt ledelseskunnskap og mulighet for vekst, sier Geir Hammersmark, som sammen med leder av Arendal Næringsforening, Morten Haakstad, leder forumet Arendal kommune har satt i gang for de såkalte små og mellomstore bedriftene (SMB).

Bakgrunnen er at vi ligger ganske dårlig an her i kommunen når det gjelder næringsutvikling. Å satse på et utvalgt knippe bedrifter, skal bidra til å få disse til å vokse, men også få regionen til å komme styrket ut av det.

I forumet er det nå både industri, IT-bedrifter og butikker.

 

UTEN LEDERBAKGRUNN
- Som leder skal du utvikle forretningsmodell og strategi, og i dette forumet kan vi diskutere hverandres strategi. Det kan være ensomt å være leder i en SMB-bedrift. Og det er vanskelig å sette av tid til faglig oppdatering når du jobber for å holde hodet over vannet, sier Hammersmark.
De 10 lederne får et rammeverk for forretningsmodellering og strategisk analyse som gir dem en felles plattform. Det er denne plattformen både næringssjefen og Hammersmark håper vil bli et springbrett til å satse høyere.

 

IMPONERT
Vi har vært, og er i en vekst, og selv om vi har fått til mye riktig, så er det både fint og viktig å få input og utveksle erfaring fra andre virksomheter i samme situasjon. Både for å få tips om strategi og måter å tenke på fra andre synsvinkler, men også som inspirasjon til å fortsette med det en holder på med. Det å utveksle erfaringer og tanker mellom oss små og mellomstore bedrifter i regionen vil bare styrke hver enkelt av oss og samtidig være med på å bygge et solid nettverk, sier Ivar Grødal, daglig leder i Henriksen Snekkeri, som også er med i SMB-forumet.


Næringssjef Kåre Andersen er imponert over mange av bedriftene i kommunen som klarer å bygge seg oppover, til tross for vanskelig marked.

 

SAMME UTFORDRINGER

- Jeg tror det er viktig å få erfaring fra de andre, selv om man ikke er i samme bransje. Men vi er i det samme markedet, og har de samme utfordringene der. Jeg håper på å fortsette med dette etter siste samling i september. Og jeg er kjempefornøyd med Morten (Haakstad) som gjør en god jobb i den rollen han har. Han er inkluderende og får med alle, sier Lyche.


Både Grødal og Lyche synes det er nyttig å møtes på tvers av bransje, for selv om bedriftene er ulike, så kan utfordringene gjerne være de samme, både med tanke på hvordan man legger en strategi for vekst, få til god ledelse, organisering og hva som er viktig å ha fokus på.


- Det er veldig gøy å se at det ikke tok lang tid før tilliten var der i gruppen. Det er utrolig hvor mange flinke folk det finnes rundt i bedriftene, og de vil dele sin kompetanse. Da blir også alle bedre, sier Hammersmark.

 

TENK STØRRE

Næringssjefen har også noen gode råd til bedrifter som ønsker å vokse:

Søk fellesskap med andre. Vær åpen. Knytt kontakter med andre i bransjen og beveg deg utover det lokale ved å delta for eksempel på TEDx. Med andre ord – se ut over Arendal og sikt mot det globale markedet. Selv om Arendal er en liten by, er vi mange som tenker globalt. Den formen som SMB-forumet har, kunne aldri fungert i en mye større by, sier Andersen.

SMB-forumet er støttet av næringsfondet for å bringe bedrifter sammen, i tillegg til støtte fra Sparebanken SØR og DNB.

Forumet har siden mars hatt jevnlige samlinger. Den siste samlingen blir i slutten av september. Da er det opp til disse ti bedriftene om de ønsker noe videre samlingspunkter for å fortsette dialogen med hverandre, og fortsette å åpne noen dører for hverandre på markedet.

 

Tekst & foto: Birte Runde