Sørlandets næringsliv skal trekke til seg de beste hodene gjennom Trainee Sør. Det er Martin Svendsen, Lena Bekken og Mona Igland veldig takknemlige for.

 

 

- Her har jeg kommet rett inn i ledergruppen, og får mye ansvar med en gang. De er åpne for nye forslag, og som trainee har jeg fått mange spennende arbeidsoppgaver her i Durapart allerede fra dag en. Jeg har absolutt inntrykk av at de ser på oss traineer som en ressurs. De forventer å få mye ut av tiden jeg er her, sier Martin Svendsen, som har vært trainee i kun 16 dager i Durapart hvor vi besøker ham på kontoret.

 

Driver kommunikasjonen
Martin jobber med utvikling, innovasjon og kommunikasjon i Durapart. Han har mastergrad i samfunnskommunikasjon. Den får han god bruk for i både Durapart, og i Agder Energi, hvor han tilbragte sine seks første måneder som trainee. Agder Energi er en av virksomhetene som startet opp Trainee Sør i 2004, og ser på traineer som sterke ressurser for bedriften.

Martin tror det er lettere for mange bedrifter å ta inn folk på kortere tid, siden de ikke forplikter seg til mer enn seks måneder. Da tør de ta en sjanse. I tillegg rekker de å bli godt kjent med personen i løpet av de seks månedene de er utplassert. For traineens del blir disse månedene en bra karrierestart.

- Jeg har også god kontakt med min egen mentor, som jeg kan sparre med når jeg vil. Vi blir godt ivaretatt, medgir Martin.

For mentoren Harald Knudsen ved UiA, er møtene med Martin i form av gode samtaler for å vende litt på muligheter sammen.

- Det oppleves som hyggelig i den grad en føler å være til nytte. Martin er egentlig en helt og fullt selvgående person, og jeg tror vi begge opplever samtalene som gode samtaler mellom to voksne som har mye å snakke om. Det har ikke kostet meg noen tid til forberedelse eller oppfølging. Martin avtaler møtetidspunktet når det passer til hans behov i forhold til jobb og beslutninger. Jeg synes det har vært hyggelige og konstruktive samtaler, hvor også jeg har lært noe, sier veilederen.


Kommer i jobb etterpå
Statistikken viser at 9 av 10 de som har vært med i Trainee Sør, har fått jobb etterpå.
8 av 10 får tilbud om jobb hos en av virksomhetene som er med i Trainee Sør.

Til nå har 125 personer gjennomført Trainee Sørs program. Agder Energi, Kristiansand Kommune, Sørlandets Sykehus og UiA står for halvparten av plasseringene. I dag er de 20 traineer som er plassert rundt i ulike virksomheter på Sørlandet. I Arendal er de tre. Martin Svendsen i Durapart, Mona Igland i Aust Agder Revisjon og Lena Bekken i næringsavdelingen i Aust Agder Fylkeskommune. De er valgt ut i samarbeid mellom Trainee Sør og lederutviklings- og rekrutteringsselskapet CR Group.

 

Kom med blanke ark
Lena Bekken har akkurat avsluttet seks måneder i Durapart, og er nå i sin andre trainee-periode, nå i Næringsavdelingen i Aust-Agder Fylkeskommune.

- Jeg er ny i Agder og kom her med blanke ark og åpne armer. Jeg har enda ikke vært her i et år, men merker at jeg er langt mer kjent med næringslivet og personene som opererer i det enn jeg noen gang var i Bergen, som er min hjemby. Her har nok Agder et konkurransefortrinn. Regionen er stor nok til at det er spennende og det skjer mye. Samtidig er den liten nok til at man kan gjøre seg noenlunde fort kjent og føle at man har muligheten til å utgjøre en forskjell. Å være i et traineeprogram i Agder er derfor ekstra verdifullt for meg. Jeg får kjapt en innføring i hvordan næringslivet er satt sammen, og jeg har muligheten til å knytte kontakter i mange bransjer og bedrifter. Jeg opplever også at mine bidrag, til tross for, eller kanskje på grunn av, ung alder og uerfarenhet, blir verdsatt og ønsket. Det gir meg mye selvtillit og entusiasme, sier Lena.

 

Positivt med midlertidig
Hun opplever det å være trainee som et sted hvor hun får frihet under ansvar.

- Å være trainee er en god karusell av givende og krevende. Jeg får lov til å ta del i et etablert miljø som fokuserer både på personlig utvikling og verdiskapning i Agders bedrifter. Dette er kjennetegn som gjør traineeprogrammet unikt, mener Lena.

Selv om noe av det mest krevende med å være trainee er å stå i usikkerhet og endring, ser hun også at denne midlertidigheten kan være positiv. 

- Når man er trainee er man i en ganske unik posisjon. På grunn av midlertidigheten har man andre krav og muligheter enn en vanlig ansatt. Samtidig har man også stort rom for refleksjon rundt en organisasjon basert på erfaringene man gjør seg underveis. Et av salgsargumentene for traineeordningen er at en trainee kommer inn med et ferskt blikk. Dette tror jeg kanskje er det viktigste en trainee kan bidra med. Ja, vi har mye teoretisk kunnskap og nye tanker. Mye arbeidsvilje og engasjement. Men mest av alt er vi i en posisjon hvor det faller naturlig å stille spørsmål ved ting. Noen ganger for selv å lære, men kanskje oftere for å utfordre og å skape refleksjon. Et ferskt blikk kan være en viktig endringskatalysator - og det er kanskje det som er den virkelige verdien en trainee kommer inn med, sier hun.

- På mange måter reflekterer nok dette fremtidens arbeidsmarked, og vi blir som traineer godt trent til å yte selv i situasjoner preget av usikkerhet og endring, tilføyer hun.

 

Styrker nettverket
Mens Martin og Lena har seks måneder bak seg som traineer, har Mona Igland akkurat startet nå i september.

- Men jeg har allerede fått en svært positiv opplevelse av det å være trainee. Jeg har blitt tatt godt imot av de ansatte i Aust-Agder Revisjon, og jeg ser fremt til en lærerik periode som blir både spennende og utfordrende. Jeg opplever det å være trainee som en stor mulighet for å bli kjent med ulike bransjer og bedrifter, samt styrke mitt nettverk her på Sørlandet. Jeg vil også legge til at det er veldig gøy å være trainee. Trainee Sør består av en flott gruppe med trainees som gjør mye sosialt sammen, sier Mona. 


Det hun synes er best med å komme inn i en jobb på denne måten, er at hun får testet mine ferdigheter på forskjellige arenaer.

- Jeg får bli kjent med hva jeg trives med, og ikke minst det at jeg får en bratt læringskurve i min periode som trainee. Jeg får muligheten til å bli kjent med næringslivet på Sørlandet, i tillegg til at jeg blir en del av en fantastisk gruppe med nåværende og tidligere trainees fra Trainee Sør, sier Mona.


Rekrutterer gode folk
- Det er veldig positivt at vi har Trainee Sør, som bidrar til å gi unge, flinke mennesker tilgang til arbeidslivet her i regionen. Jeg har truffet flere av dem som er, eller har vært gjennom programmet, og det er alltid inspirerende å oppleve deres entusiasme og oppdaterte kunnskaper. Både næringsliv og offentlige myndigheter på Sørlandet trenger at ungdommen satser på en karriere her hos oss, sier næringssjef i Arendal, Kåre Andersen.

Trainee Martin ser heller ikke bort fra at ringvirkningene av å være tilstede på en del arenaer i næringslivets nettverk, kan bringe ham nærmere en potensiell arbeidsgiver.


- Jeg er veldig glad for å få være med på dette, og at jeg også får være med på mye i regi av Trainee Sør i tillegg til det som skjer på arbeidsplassen. Jeg opplever at vi blir møtt veldig positivt, og at arbeidsgivere bruker oss aktivt som en kilde til nye ideer og impulser, avslutter Martin.

 

Om Trainee Sør

Trainee Sør programmet ønsker kandidater med en fagbakgrunn som har naturlig plass i privat næringsliv og offentlig forvaltning på Sørlandet. Du må være nyutdannet og ha en mastergrad.
Trainee Sør er en etablert traineeordning hvor omlag 37 virksomheter tilbyr høyt utdannede kandidater en enestående karrieremulighet på Sørlandet. Du får muligheter både innen privat næringsliv og offentlig forvaltning. Trainee Sør har to opptak i året, 1.mars og 1. september.
Programmet går over 18 måneder (3x6 måneder)
Mentorordning, fagsamlinger og studieturer.

 

•Noen tall
125 personer har gjennomført programmet siden starten 2004
• 9 av 10 får tilbud om jobb i Agder
• 8 av 10 får tilbud i virksomhetene som er med i Trainee Sør
• 50/50 menn og kvinner
• Halvparten har tatt sin master på UiA, andre andelen fra skoler i Norge og internasjonalt

 

Tekst: Birte Runde