Gode nyheter fra Arendal Næringsforening:

 

Vi har i den senere tid vært sterkt engasjert i mulig stenging av Blødekjærtunnelen i 10 uker fra begynnelsen av januar til påske.

Etter betydelig innsats har man i dag valgt andre løsninger som gjør at tunnelen vil bli helt stengt i maks 17 dager, hvorav vinterferien er en del av stengeperioden. Tunnelen vil nå bli stengt på nattestid og i helgene i tillegg til en kortere periode rundt vinterferien.

Vi ønsker å gi honnør til Aust-Agder Fylkeskommune og Statens Vegvesen, for at de evnet å omstille seg og fokusere på alternative løsninger, når problemstillingen først var komplisert.

Arbeidet som skal utføres er for å bedre luftkvalitet og sørge for en tryggere tunnel.

Arendal Kommune og Agder Kollektivtrafikklag (AKT) vil jobbe videre med å finne gode løsninger i den perioden tunnelen må stenges helt.

Et samlet næringsliv er blitt hørt.