Har du hørt noen snakke om levende lokaler?

Her får du en liten innføring i hva det er.

Levende lokaler - Arendal er nemlig i full vigør. Om du har sett teater utfolde seg i butikkvinduer og tomme lokaler, eller har besøkt cafeen i Torvgata 7, der det tidligere var butikken Jarle Match, har du vært i et levende lokale. Et butikklokale som har fått nytt og annerledes innhold etter å ha stått tomt.

 

Hvordan skape liv?
Prosjektleder for ”Levende lokaler – Arendal”, Lisbeth Iversen, som også er prosjektleder for ”Med hjerte for Arendal”, forteller at mye spennende er på gang.

-    I tillegg til det arbeidet som har pågått i de ulike forretningene og Co-working husene i området, har flere aktører fått nye flotte skilt, og fin profilering av fasadene. Takk til designbyrået Elkemo, som har tatt initiativ til dette oppgraderingsarbeidet, og som har gitt et godt «nabolagstilbud» for å bistå i prosessene, sier Lisbeth Iversen.

Men det er ikke bare å sette i gang med nye prosjekter i lokaler som er tidligere regulert til andre formål. Plan- og bygningsloven har satt mer enn en kjepp i hjula for prosjektet. Eller skal vi heller si en bolt i døra.
Men nå skal prosjektgruppen ”Levende lokaler- Arendal” faktisk bidra med innspill til endringer i plan og bygningsloven om nødvendig. Særlig skal regelverk for midlertidige aktiviteter og pop-up konsepter vurderes.

Folkeverksted
Oppgraderingene av de tomme lokalene er så smått begynt å tre frem.
Galleri Ohlsen i Torvgata 5, og Bazar rett over veien i samme gate, har fått oppgradert fasaden. Det Urbane Grendehus- også kalt Folkeverkstedet, som er planlagt i den gamle Liland-gården, der det før var lekebutikk, er under arbeid.

-    Det arbeides nå med å få åpnet Lilandgården for aktiviteter på daglig basis. Rambøll ved Ole Bachke er engasjert for å bistå med planløsning og tekniske og byggesaksmessige forhold knyttet til bruken av lokalene, forklarer Iversen.
Kristina Jørgensen bistår som konsulent i prosjektet Det Urbane Grendehus- Folkeverkstedet.

Andre næringsformer
-    Det er flere grunner til at det er viktig å blåse nytt liv i lokalene til gamle Liland leker. Arendal bysentrum er egentlig alt for lite til å glemme bort en hel gate, slik Torvgata mer eller mindre ble i flere år. I forbindelse med at Arendal ble pilotkommune i Levende Lokaler med denne delen av byen som fokusområde, har det skjedd mye spennende. Gata har endret karakter både i forhold til hvilke typer næringsvirksomhet som har etablert seg her, og med tanke på hvordan mange av disse er driftet. Torvgata har blitt mer enn bare en handlegate og arbeidsplass, den har tatt form som et eget miljø der samhold, samarbeid og vennskap på tvers av forretningene inspirerer og engasjerer både de som arbeider og de som beveger seg der, sier Kristina Jørgensen.

Hun ser at det etter hvert har blitt tydelig at det blant kommunens mange innbyggere finnes et behov for et konsept som baserer seg på de samme verdiene som finnes i gata, men også supplerer mangfoldet som nå finnes der.

-    Det er et sted for å prøve ut andre næringsformer, lufte ideer, skape og lære noe sammen – det er dette Lilandlokalene skal tilby, sier Jørgensen.  
Bymylder

-    Pop-up produksjonen, BYMYLDER, med det herlige navnet «Vi leker ikke butikk», skaper til stadighet liv og leven i lokalene. Flere andre aktører har også meldt sin interesse for å delta med innspill til innhold og prosess knyttet til bruk av lokalene, sier Iversen.

Arendal Videregående skole har også kastet seg med i prosjektet Levende Lokaler og bidrar med en utstilling på grunnlag av et lengre prosjekt elevene har jobbet med knyttet opp til historiene i de gamle bygårdene. ”Livet i og mellom husene”, kalles prosjektet.

-    De jobber sammen med lærer og prosjektleder for å sette opp historier og fremtidsbilder på 12 ulike vinduer i Torvkvartalene og i sentrum til våren. Dette vil, i tillegg til profileringsarbeidene på fasadene, gi en merkbar synliggjøring av området og Levende Lokaler – Arendal. Prosjektet vil skape en spennende opplevelsesløype, forteller Iversen.

Skaper ny interesse
-    Jeg opplever at Arendals deltakelse i Levende Lokaler har skapt engasjement og interesse for byen som arena for kultur, bærekraft, menneskemøter, og handel. Det er også tydelig at det økte fokuset på bymiljø, kombinert med moderne, urbane samarbeidsformer, har bidratt til at arendalitter i større grad tenker og snakker positivt og fremtidsrettet om sentrum, konkluderer Jørgensen.


------------------------------------------
Fakta om Levende Lokaler:
•    Levende Lokaler Arendal ble etablert i 2016, da Arendal ble valgt ut som en av tre pilotkommuner til å delta i det nasjonale prosjektet, Levende lokaler, i regi av Design- og Arkitektursenteret, DOGA.
•    Arendal kommune, Med Hjerte For Arendal, Sentrumsselskapet Arendal By og Arendal Kulturforum stod bak søknaden, og disse utgjør partnergruppen og styringsgruppen i prosjektet.
•    Lisbeth Iversen er prosjektleder

 

Tekst & foto: Birte Hegerlund Runde