Hvordan kan endringsledelse gjennom blant annet bevissthet og engasjement bidra til raskere gevinstuttak, høyere verdiskaping og lavere risiko i digitaliseringsprosesser?

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

5. juni kommer Arnfinn Min Bærø og Kristian Lindeberg Grindheim fra Bouvet til Agdering, Handelshøyskolen Executive ved UiA og Eureka kompetanse for å dele av sine erfaringer med endringsledelse.

Sammen med Bærø og Grindheim kommer Tor Geir Kvinen, universitetslektor ved Universitetet i Agder og førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder.

Kvinen har over 25 års erfaring som kursleder og konsulent innen organisasjon- og lederutvikling for privat og offentlig sektor. Kvinen skal kombinere teori og praksis i sitt bidrag til temaet.

 

Program:

08.00-08.30: Frokost og mingling

08.30-09.00: Arnfinn Min Bærø og Kristian Lindeberg Grindheim fra Bouvet snakker om endringsledelse i digitale prosjekter.

09.00-09.30: Tor Geir Kvinen fra Handelshøyskolen Executive, Universitetet i Agder, vil fokusere på ledelse av endringsprosesser ved ytre drivkrefter og indre faktorer i endring.

 

Foredragsholdere:

Arnfinn Min Bærø har flere års erfaring innen organisasjonsutvikling, endringsledelse og kompetanseutvikling fra en rekke endringsprosjekter. Arnfinn er utdannet teknolog med spesialisering i endringsledelse ved UiA, og har videreutdanning i organisasjon og ledelse fra NTNU.

Kristian Lindeberg Grindheim er en engasjert og kreativ prosjekt- og endringsleder med lang erfaring innen innovasjons- og forbedringsarbeid i et digitaliseringsperspektiv. Kristian er utdannet statsviter ved universitet i Oslo og tar derfor med seg et annerledes perspektiv på digitaliseringsprosesser enn man ofte har i typiske teknologiske prosjekter.

Tor Geir Kvinen er førsteamanuensis på Handelshøyskolen ved Universitetet i Agder. Kvinen har fått Handelshøyskolen BIs nasjonale foreleserpris. I begrunnelsen for foreleserprisen skrives: «Tor Geir har en frisk og involverende foreleserform. Han klarer på en ypperlig måte å kombinere teori og praksis».