Hvordan har utviklingen vært i varehandelen det siste året?

Hvem lykkes, og hvilke utfordringer står bransjen overfor?

Vi tar pulsen på handelen i vår region, og ser nærmere på internasjonale trender som utfordrer bransjen i de neste årene!

Informasjonen er spisset mot Arendal.

 

SpareBank 1 SR Bank har laget en rapport om utviklingen i varehandelen.

På dette frokostmøte vil du få nøkkeltall forklart på en forståelig måte.

 

Program
08.00 - 08.30: Lett frokost og mingling
08.30 - 08.45: Velkommen og presentasjon av Arendal Kommunes Sentrumsregnskap
08.45 - 09.30: Presentasjon av Varehandelsrapporten 2019
09.30 - 09.45: Kommentarer til rapporten
09.45 - 10.00: Dialog med salen
10.00: Avslutning

Presentasjonen gjøres av Thorbjørn Thorkildsen og Kyrre M. Knudsen fra SpareBank 1 SR Bank.

 

Møte arrangeres i et samarbeid mellom Arendal Næringsforening, Sentrumselskapet Arendal By, Arendal Kommune-Næring og SpareBank 1 SR Bank.