En utfordring for Arendal, er at de unge og barnefamiliene flytter til storbyene, og vi får en økende andel eldre.

Hvordan kan Arendal legge til rette for at flere barnefamilier skal bosette seg her?

Hva er gode boforhold og hvordan planlegger vi for fremtidens barnefamilier og unge?

Hvorfor flytter barnefamilier dit de gjør, hva skal til for at de velger Arendal?

Hvilke tjenester og tilbud er viktige «attraksjons verdier» å ha i nærområdet?

Hvordan skape merverdi ved å satse på barnefamilier?

 

Program:

08.00 - 08.20 Frokost & mingling

08.20:
Velkommen og ordstyrer v/ Pål Koren Pedersen, leder komite for næring, kultur og innovasjon

«Arendal i dag, utfordringer fremover» v/ Geir Skjæveland, kommunalsjef for kultur, infrastr & utvikl.

Hva er viktige faktorer for etablering og bosted?
o Synspunkter fra næringslivet:
o Arendal Næringsforening v/ Morten Haakstad, daglig leder
o MacGregor v/ Høye G. Høyesen, adm.dir.
o Meshtech v/ Eirik Aanonsen, sjef for research & development og Hanne Fyrde, project manager sales

o Markedspreferanser:
o Dnb eiendom v/ David Ljøstad Bentsen, fagansvarlig eiendomsmegler i Arendal.

Planlegging av fremtidens Arendal:
Viktige faktorer ved valg av områder og utforming av sted ved planlegging av nye boområder.

Fra boligprodusenters perspektiv:
o Marisberg v/ Lisa Skomedal, HSH utvikling
o Påskedagsheia v/ Erling Ulland Eriksen, avdelingsleder i Arendal for BRG

Kort kommentar fra:
Einar Krafft Myhren, kommuneplanutvalget (Sv)
Geir Fredrik Sissener, opposisjonsleder (H)

Velkommen!

 

Arrangører: