Både private og offentlige virksomheter opplever i dag å bli utfordret av nye aktører, ny teknologi og nye forretningsmodeller.

Digitalisering, digital modenhet og digital transformasjon er blitt begreper som alle virksomheter må forholde seg til.

- Hvordan møter man disse utfordringene i et marked (eller omverden) som endrer seg svært raskt?

- Hva kan virksomheter gjøre for å utfordre seg selv - før andre gjør det?

Målgruppe: Ledere i privat og offentlig sektor, politikere og du som arbeider med forretningsutvikling, innovasjon, produkt- og tjenesteutvikling og digitalisering.

 

Program:

Kl. 08:00 - 08:20 Mingling og kaffe

Kl. 08:20 - 09:40 Foredrag

Kl. 09:40 - 10:00 Refleksjon og spørsmål

 

Egde Consulting: Egde Consulting er Sørlandets ledende selskap innen digitale tjenester og er spesialisert innen teknologi, rådgivning, utvikling og design. Vår digitale og forretningsmessige kompetanse bidrar til verdiskapning ved å forbedre, fornye, og forenkle våre kunders virksomhet.

Vi er opptatt av å dele kunnskap og informasjon, for å bidra med å gjøre Sørlandet til en attraktiv region.

Kjetil Nyhus er rådgiver i Egde Consulting, og har ansvaret for tjenesteområdet Strategisk rådgivning. Han har lang erfaring fra både privat og offentlig virksomhet i ulike lederroller og som konsulent. De siste årene har han arbeidet som daglig leder for konsulentselskapet Pragma Drift, daglig leder i IKT Agder IKS og vært innleid rådgiver for flere offentlige virksomheter (nye Viken fylkeskommune, nye Kristiansand kommune, Kongsvinger kommuner, Mattilsynet).

Kjetil er opptatt av helhetlig utvikling av virksomheter hvor produkt/tjenester og organisasjonsutvikling står i fokus.

Petter Amundsen er forretningsrådgiver i Egde Consulting. Han har lang erfaring fra radikal innovasjon i oppstartsbedrifter og fra ulike lederroller i store virksomheter som Ericsson.

Han har også åtte års erfaring som gründer av egen virksomhet. Petter brenner for praktisk forretningsutvikling gjennom å gi råd og veiledning til virksomheter for hvordan innovasjon og endringstakt kan gjøres raskere og enklere.