Motoriserte fritidsbåter forurenser mer enn fiskeflåten og landets ferger. Derfor ønsker vi å etablere et pilotprosjekt som skal bidra til å akselerere overgangen til utslippsfrie fritidsbåter.

Nå starter vi et forprosjekt som skal forberede pilotprosjektet.

 

Vi inviterer alle interesserte til oppstartsworkshop tirsdag 12. november kl 13.00 til 15:30 hos Innoventi, Torvet 1B.

Forprosjektet blir ledet av Næringsavdelingen i Arendal kommune, Arendal Næringsforening, Greenstat og Innoventi, med støtte fra Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Pilotprosjektet skal se på hele livsløpet for alle fritidsbåter som har utslipp i dag. Det må jobbes med elbåter, batteriteknologi, hydrogen og biofuel, ombygging, utfasing, resirkulering, ladeinfrastruktur, politikk, forretningsmodeller og marked.

Det er et mål at pilotprosjektet skal bidra til næringsutvikling.

Idéer som utvikles bør ha skaleringspotensiale.

Vi ønsker å lage arbeidsgrupper som kan definere hva pilotprosjektet må inneholde. I workshoppen vil vi jobbe med inndeling av tema, hvem som skal delta i de ulike arbeidsgruppene, og hvor mye penger det er behov for å søke om.

For å ha oversikt over hvem som kommer, slik at workshoppen kan organiseres effektivt, ønsker vi at du melder deg på (påmeldingslink kommer).

Hjertelig velkommen!

 

Her finner du Innoventi og møtelokale for dagen (3. etg.):