Har du behov for å importere varer midlertidig til et annet land?

Synes du det er komplisert i forhold til tolldeklarasjoner?

Vi kan hjelpe deg!

Vi utsteder et internasjonalt tolldokument som forenkler tollekspedisjonen og erstatter alle eksport-, import- og transitteringsdokumenter. Det heter ATA-carnet. Alt du trenger finnes i ett dokument! Kom og lær mer om ATA-carnet og hvordan du bruker dokumentet.

Temaer som vil bli behandlet under kurset er:
• Hvilke varer og utstyr kan man benytte carnet til
• Hva er det viktig å passe på
• Konsekvenser ved feilbruk
• I hvilke land kan carnet anvendes
• Særbestemmelser
• Spesielle hensyn ifm Covid-19

Vi vil og gå nøye igjennom hvordan man bestiller et ATA-carnet, og mulighetene som ligger i systemet.


Påmelding i den grønne linken øverst på siden. De påmeldte vil få tilsendt link til webinaret et par dager i forveien.

Spørsmål? -ta kontakt på post@arendalchamber.no