- Vi du bli kjent med trender for næringslivet på Agder, være med å påvirke, si din mening, og stemme fram satsingsområder for regionen, så meld deg på våre trendsamlinger inviterer Business Region Kristiansand.

Det blir blant annet trendpresentasjoner hvor du gir din stemme med mentometerknapper. Vi inviterer alle som har deltatt på innspillskonferanser, og ønsker også et enda større spekter av deltakere fra næringsliv, akademia og offentlig sektor på Agder.

Agder jobber nå med å etablere et kunnskapsgrunnlag og strategisk beslutningsgrunnlag for utvikling av et omstillingsdyktig og robust næringsliv i de neste tiårene.

Fremtidsstudien vil være basert på en omfattende litteraturstudie og en rekke enkeltintervjuer og innspillskonferanser som er blitt gjennomført i Lister/Lindesnes, Setesdal, Kristiansand og Arendal med et bredt spekter av næringslivsledere, politikere og akademia i regionen.

I forbindelse med gjennomføring av fremtidsstudien vil det også gjennomføres to større trendsamlinger. Disse vil finne sted i Kristiansand og i Arendal 14. og 16. mai.

Deltakere på samlingene vil få ny innsikt i trender, møte kunnskapsrike personer innen næringslivet i regionen, og vil bidra med innsikt og innspill til næringspolitikken.

Vi håper du kan tenke deg å delta på samlingen i Arendal 16. mai.

Det er et mål at deltakerne på samlingene vil bidra med innsikt og vurderinger på bakgrunn av sammensatt kompetanse om næringslivet i sin region. På samlingen vil inFuture presentere rundt 15 trender med antatt relevans for næringsutviklingen i Agder. Deltakerne på samlingen vil gi sin individuelle vurdering av hver av trendene (med hjelp av mentometerknapper). Deretter skal deltakerne i mindre grupper gi innspill til fremtidens regionale næringsutvikling, med utgangspunkt i de trendene som er blitt høyest prioritert.

Agenda for samlingen
 Kl. 08:30 Oppmøte, registrering og lett servering. Vi ber om at alle møter presis, dørene lukkes 09:00.
 09:00–09.15 Velkommen
 09.15–09.25 Innledning
 09.25–11.15 Trendpresentasjon og -evaluering
 11.15–11.45 Pause med lett servering
 11.45–11.50 Resultater av trendevaluering
 11.50–12.50 Dybdediskusjoner, råd til næringspolitikken
 12.50–13.05 Oppsummering fra gruppearbeidet
 13.05–13:20 Presentasjon av beste idéer for næringsutvikling
 13.20–13.30 Avslutning

Meld deg på her.


Ved spørsmål, ta kontakt med Valborg Langevei (992 19 474) eller

Even Fjellestad (907 27 467).

 

Se egen invitasjon her.

 

Arrangør:

Analyse- og rådgivningsselskapet inFuture på oppdrag fra

Kristiansand kommune v/ Business Region Kristiansand i samarbeid med

-Sørlandets Kompetansefond,

-Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

-Sørlandsparken Næringsforening AS

-Listerrådet

-Setesdal regionråd

-Kommunesamarbeidet Østre Agder.