Hvilke tiltak skal iverksettes i din bedrift?

Det nye regelverket gir individet rettigheter som står i samsvar med dagens digitale samfunn.  For oss bedrifter betyr dette noen endringer.

Alle norske bedrifter er berørt av EU’s nye personvernforordning som trer i kraft 25. mai 2018.  Konsekvensene av å ikke følge de nye reglene kan få store følger for deg og for din bedrift.  Hver dag behandler norske virksomheter store menger informasjon om ansatte, jobbsøkere og kunder. I mai 2018 kommer det nye EU-regler (GDPR), og veldig få er godt forberedt på hva dette innebærer.

Det nye regelverket gir individet rettigheter som står i samsvar med dagens digitale samfunn.  For oss bedrifter betyr dette noen endringer.

Har du oversikt over hvilke tiltak som må iverksettes i din bedrift? 

I samarbeid med Advokatfirma Haakstad & Co inviterer Næringsforeningen til frokostseminar om GDPR i praksis.  Her vil vi gjennomgå hva de nye reglene sier og hvordan du allerede nå kan innrette deg på en best mulig måte.

Trond Marius Gabrielsen er Sales Manager hos Serit IT Østereng og har på kort varsel hoppet inn for å fortelle om hvordan hans organsisasjon har forberedt seg på det nye regelverket.

Kjetil Helberg har Hovedfag Forvaltningsinformatikk fra UiO, og har arbeidserfaring fra bl.a. NKOM, Secode, Gard og Sykehuspartner. På grund av interne årsaker er dessverre Kjetil forhindret fra å stille.

 

Program

0800 - 0830 Frokost og mingling

0830 - 0920 Foredrag Haakstad & Co ved Adv. Per-Jakob Haakstad

0920 – 0940 Praktisk betydning – Trond Marius Gabrielsen – Serit IT Østereng 
                     -Fokus på gjennomføring og viktige faser


0940 - 1000 Dialog med deltagerne