Handelshøyskolen ved UiA planlegger å kjøre et kurs i grunnleggende bedriftsøkonomi i Arendal våren 2021.

Søknadsfrist: snarest.

Har du ulike økonomioppgaver på jobb, men lite eller ingen kompetanse på økonomi? Da er dette kurset for deg.

Kurset vil gi deg trygghet i å ta økonomiske beslutninger. Du vil blant annet lære om sentrale økonomiske begreper, finansiell rapportering og budsjettoppfølging. Kurset passer for deg som er ansatt i næringsliv og offentlig sektor, og deg som er på vei til nye utfordringer. Kurset tilbys i samarbeid med Arendal kommune og Eureka kompetanse og er åpent for alle.