I samarbeid med Bjørn Z. Ekelund fra Human Factors og Michel Esnault, tilbyr Eureka kompetanse dagsseminar om hvordan du kan utvikle effektive team.

Du vil få materiell knyttet til Diversity Icebreaker + personlig utviklingshefte for team.

Seminaret vil være interaktivt, men med en klar opplæringsform.

Målgruppe: alle som jobber i prosjekter

Program:

09.00 - Oppstart

09.15 - Hva er et team - i forhold til avdeling, gruppe og prosjekt – i en organisasjon? Om det å bruke målsetting som et virkemiddel for eierskap og retning

10.15 - Diversity Icebreaker – en anerkjennende måte å tydeliggjøre den enkelte inn i fellesskapet

11.30 - Balansen mellom likhet og forskjellighet, hvordan bygge en felles forståelse av teamet

12.15 - Lunsj

13.00 - Organisering av arbeidet; hvem gjør hva, hvor og når til hvilket formål

14.00 - Møtestruktur, beslutningsformer og tillit. Utfordringer med team som er satt sammen med representanter for ulike avdelinger og ulike fag

15.00 - Erfaringslæring som et virkemiddel for teamutvikling, både med tanke på personer, team og resultat. Bruk av team kartlegging som feedback for utvikling av teamet

15.45 - Avslutning

Pris: kr. 1500,- inkl. lunsj og kursmateriell

Velkommen til Eureka kompetanse!