Regionplan Agder 2020 ble vedtatt i 2010. Mye har skjedd siden den tid, og Agder har vist at vi klarer å samarbeide om målene og tiltakene i Regionplanen. Vi nærmer oss nå 2020, og fylkespolitikerne oppfatter tiden nå som moden for å revidere planen. Derfor starter vi nå arbeidet med å lage en ny utgave – «Regionplan Agder 2030».

Inger N. Holen, koordinator for gjennomføring av Regionplan Agder 2020 trekker hovedlinjene for arbeidet frem til i dag og Manuel Birnbrich, prosjektleder for revisjonsarbeidet, presenterer prosessene med å utarbeide Regionplan 2030.

Gjennomføring av dagens regionplan har gitt oss verdifulle erfaringer som hele regionen kan dra nytte av.  Arbeidet med å sette nye mål og peke ut retningen for hvordan Agder skal utvikle seg videre, som en attraktiv og bærekraftig region har startet opp. I denne prosessen er regionens næringsliv en viktig og avgjørende ressurs for å lykkes.

 

Her kan du lese mer om "på vei til Regionplan Agder 2030".

 

Påmelding på skjemaet nedenfor.