Dagens trusselbilde, viser seg å være svært omfangsrikt, og det nyttiggjøres seg av alle muligheter for å komme inn i ditt system.

IT-Sikkerheten er viktigere enn noen gang.

Men; IT-sikkerhet kan ikke utføres med produkter og tjenester alene, da det er menneskene som utgjør den største risikoen.

Vi trenger å etablere en større sikkerhet i bedriften, en mer helhetlig sikkerhet, som omfatter både system og mennesker.

Hvordan skal vi gjøre det? Hvordan skal vi eliminere flest mulig menneskelige feil, når det kommer til IT-Sikkerhet?

Serit har lansert konseptet «Sikrere bedrift»
– her tar vi for oss nettopp disse problemstillingene.

Tirsdag 16.mars fra 09:00 til 10:00, inviterer vi til webinar om nettopp temaet Sikrere bedrift, med foredragsholder Arild-André Lycke CTO Serit Agder.

Arild-André vil gå gjennom konseptet «Sikrere Bedrift» steg for steg, og viser deg hvordan du og din bedrift kan tette flest mulige sikkerhetshull, inkludert de menneskelige.

Vi kommer inn på følgende tema:
Oversikt over ulike trusselbildene som møter helt vanlige norske bedrifter i dag, uansett størrelse.

Arild-André Lycke, Serit
Arild-André Lycke, Serit

Tall og statistikker, hvor mye koster egentlig et sikkerhetsbrudd?

Kartlegging av IT sikkerhet, hvordan ligger din bedrift an egentlig?

Menneskene, hva er det menneskene i organisasjonen egentlig gjør feil mtp. sikkerhet? Hvordan skal vi i størst mulig grad forhindre dette?

Vi avslutter med en spørsmål og svar runde.

PÅMELDING I SKJEMAET NEDENFOR.

Link til webinaret sendes ut dagen før i egen e-post til påmeldte deltagere.