Ved å håndtere HR prosessene riktig og effektivt vil det frigjøres tid til å jobbe mer med kjernevirksomheten, samt skape en ramme for utvikling og vekst med medarbeidere i høysetet. Med tydelige og definerte mål, roller og prosedyrer, og oppfølging av disse, øker sannsynligheten for at ansatte leverer optimalt ihht virksomhetens mål, og gir rom for å bevisst utvikle og beholde nøkkelpersoner. Det handler helt enkelt om godt lederskap. dinHR gir bedrifter rammeverket og støtten til å utøve et enda bedre lederskap!

Kontakt

  • Besøksadresse: Tromøysund Brygge, Tromøyveien 20 4841 Arendal
  • Telefonnummer (bedrift): 48508888
  • E-post (bedrift): post@dinhr.no
  • Kontaktperson: Kine Aasheim, HR spesialist og daglig leder

Lenker

Bransje/forretningsområde