Arendal Næringsforening har i øyeblikket over 300 medlemmer, vår styrke og gjennomslagskraft ligger i foreningens størrelse. - Er du ikke medlem? - Bli det!

Gå rett til innmeldingsskjema

VISJON

Arendal Næringsforening skal være en sterk og aktiv pådriver for innovasjon og næringsutvikling i Arendalsregionen.

 

HVORFOR VÆRE MEDLEM AV ARENDAL NÆRINGSFORENING?

Arendal Næringsforening arbeider for vekst i regionen gjennom å øke tilbudet til lokale bedrifter og for å tiltrekke ny virksomhet.

Formålet er å fremme næringslivets interesser i Arendal og omegn overfor politikere, samt kommunal og fylkeskommunal administrasjon.

 

NÆRINGSPOLITIKK

Vi arbeider politisk for å utvikle Arendalsområdet til å bli en av landets beste og næringsvennlige regioner. Vi har etablert god dialog på tvers av bransjer med offentlige og politiske instanser.

Vi arbeider for utvidet samarbeid mellom alle næringsinteresser på Sørlandet.

 

NETTVERK

Vi gir dere mulighet til å dyrke relasjoner, bygge nettverk og møte kollegaer på tvers av bransjer og samarbeidspartnere.

 

MØTEPLASS

Du får faglig påfyll i form av frokostmøter, seminarer og uformelle samlinger.

 

HANDELSKAMMER OG INTERNASJONALE RELASJONER

Vi tilbyr handelskammertjenester og er del av et internasjonalt handelskammernettverk. I tillegg fokuserer vi på økt internasjonalisering av regionens næringsliv.

 

MEDLEMSPRIS

Alle arrangementer er gratis for foreningens medlemmer

 

SYNLIGHET

Vi gir deg muligheter til å dele nyheter og til å profilere bedriften gjennom vårt nyhetsbrev og på vår nettside.

 

PULS

Vi er en sentral arena for regionens næringsliv, har oversikt over næringsutviklingen og er aktive brukere av både sosiale medier og hjemmeside.

 

Vi blir sterkere i sammen!

 

HVA KOSTER DET Å BLI MEDLEM?

Kontingenten beregnes ut fra omsetning, og kontingenten fastsettes av årsmøtet. I april 2024 vedtok årsmøtet disse satsene for medlemskap: 

Privatpersoner Kr. 750,00
0-5 millioner Kr. 2 325,00
6-10 millioner Kr. 4 650,00
11-50 millioner Kr. 6 975,00
51-100 millioner Kr. 9 400,00
100-200 millioner Kr. 12 150,00
Over 200 millioner Kr. 16 400,00

Bli medlem

Oppgi omsetning i hele 1000 kr (Blir ikke vist offentlig på nettsidene våre)
Blir ikke vist offentlig på nettsidene våre
Blir ikke vist offentlig på nettsidene våre