Vi i Arendal Næringsforening vil gjerne ha med oss flere medlemmer. Dere som allerede er medlemmer er våre beste ambassadører, og ikke vær redde for å si at dere liker oss!

Vi i Arendal Næringsforening vil gjerne ha med oss flere medlemmer.Dere som allerede er medlemmer er våre beste ambassadører, og ikke vær redde for å si at dere liker oss!

Fortell at vi er næringslivets forlengede arm inn i det offentlige rom, og at vi arrangerer hyggelige medlemsaktiviteter i løpet av året.

Dette er en nyttig arena for alle som ser muligheter i det å bygge nettverk.