Mandag 28. april inviterte Handelsbanken sammen med Arendal Næringsforening til møte om utsiktene i norsk økonomi etter oljeboomen.

Mandag 28. april inviterte Handelsbanken sammen med Arendal Næringsforening til møte om utsiktene i norsk økonomi etter oljeboomen. Makroøkonom Marius Gonsholt Hov holdt et interessant foredrag, og de som var tilstede på møtet fikk høre at det trolig blir små utsikter til vekst fremover.

- Den økonomiske veksten i verdensøkonomien tar seg sakte, men sikkert opp, mens norsk økonomi ser ut til å gå motsatt vei, sa Hov.- Etter flere år med svært god vekst er oljeinvesteringene nå i ferd med å flate ut, og norsk økonomi står dermed overfor betydelige restruktureringsutfordringer. Problemene forsterkes av et høyt kostnadsnivå, som ikke er opprettholdbart over tid, skriver Handelsbanken i sin konjunktur-rapport, som ble offentlig den 25. april og presentert på møtet her hos oss tre dager senere.Hov tror ledigheten i Norge vil stige litt fremover, og at Norges Bank ikke kommer til å heve styringsrenten før i desember 2015.

Svakere norsk krone- Vårt syn på norsk økonomi er noe svakere enn hva som legges til grunn av Norges Bank. Men selv om vi skulle få rett, venter vi ikke at Norges Bank vil kutte styringsrenten. Norges Bank har nemlig vist en sterk preferanse for ikke å kutte renten, men heller skyve kommende renteøkninger lenger ut i tid, sa Hov.Videre antok han at den norske krona vil svekkes noe i løpet av det neste halvåret.

Kritiske til NBØkonomene i Handelsbanken er også kritiske til Norges Banks motvilje mot å stimulere økonomien når det trengs. I likhet med Bank of England og Federal Reserve foretrekker Norges Bank som sitt fremste pengepolitiske redskap å forsøke å påvirke forventningene lenger ut i tid. Men til forskjell fra disse andre sentralbankene har fortsatt Norges Bank rom for å kutte i renten, men gjør det ikke av frykt for ny finansiell ustabilitet. Norges Bank holder derfor renten rundt 0,5 prosentpoeng høyere enn hva som skal til for å stabilisere inflasjon og kapasitetsutnytting rundt sine respektive mål.- Vår påstand er at Norges Banks innretning av pengepolitikken gjør vondt verre i norsk økonomi idet den bidrar til høyere arbeidsledighet enn nødvendig og samtidig bidrar til å undergrave tillitten til langsiktig prisstabilitet, hevdet Hov i foredraget.Mot slutten av møtet ble det åpnet for spørsmål fra salen, og alle fikk svar på det de lurte på.