Vi inviterer til årsmøte i arendal næringsforening

VI INVITERER TIL ÅRSMØTE I ARENDAL NÆRINGSFORENING


DATO: 10. MARS
KLOKKEN: 16.30
STED: THON HOTEL ARENDAL
PÅMELDING TIL: http://www.arendalnaeringsforening.no/arsmote-i-arendal-naeringsforening-3/ eller til post@arendalchamber.no innen mandag 2. mars.
Programmet for kvelden ser slik ut:

Kl. 16.30: Vi møtes på Thon Hotel Arendal. Det vil bli servert mat fra dette tidspunkt.
kl. 17.00: Velkommen v/styreleder Sidsel Pettersen
Kl. 17.05: Paneldebatt med temaet: - Hvilken betydning har vi i forhold til Arendal kommune?
I panelet sitter: Einar Halvorsen, ordfører i Arendal kommune, Geir Skjævesland, kommunalsjef i Arendal kommune, Kåre Andersen, næringssjef i Arendal kommune, Hans A. Iversen, daglig leder i Arendal Næringsforening. Debattleder: Stein Gauslaa, redaktør i Agderposten Det vil bli mulighet til å stille spørsmål underveis.

Kl. 18.00: Årsmøtet starter (innkalling og andre årsmøtepapirer blir sendt på mail til hvert enkelt medlem).

Vi håper flest mulig av dere setter av denne kvelden, og ønsker vel møtt til et hyggelig møte.