Det ble en flott markering av Arendal Næringsforening sitt 10-årsjubileum. Tidligere statsminister Kåre Willoch var i praktslag, og trollbandt de 90 gjestene våre med sitt foredrag.

Tidligere statsminister Kåre Willoch satte an tonen og startet en flott jubileumsfest i Arendal Næringsforening fredag kveld.

I løpet av 45 minutter fikk vi høre den meget vitale 86-åringen øse av sin kunnskap rundt politikk og samfunn, og det er ikke mer enn imponerende at en person kan trollbinde 90 mennesker i så mange minutter.

Styreleder Sidsel Pettersen var også i storslag gjennom hele kvelden. Hun formidlet stolt en personlig hilsen til Høyrehøvdingen fra Carl Bildt, som hun hadde truffet på en konferanse samme uke. Og da var ikke Willoch snauere enn at han ba henne hilse tilbake fra ham, neste gang hun snakker med Bildt!

På jubileums-middagen til Arendal Næringsforening var det 90 gjester. Kveldens toastmaster var «sjefen sjøl» Hans A. Iversen. Han styrte kvelden med stø hånd og masse humor, og introduserte de inviterte gjestene på en utmerket måte. Både Siri Mathiesen fra NHO, fylkesordfører Bjørgulv Sverdrup Lund, ordfører Einar Halvorsen, samt Anita Dietrichson fremhevet i sine taler hvor viktig deres kontakt med Arendal Næringsforening er og har vært. Samtlige talere trakk frem Hans A. Iversens inkluderende væremåte, og hans evne til å bygge nettverk. - Når vi snakker med Arendal Næringsforening, så lytter vi virkelig. Jeg tror simpelt hen ikke dere aner hvor viktige dere er, sa ordfører i Arendal Einar Halvorsen.

Nest siste post på programmet var utnevnelsen av Arendal Næringsforenings første æresmedlem. Hans. A. Iversen mottok medalje og trofe, samt blomster for sin enorme innsats i foreningen.

(se egen sak på hjemmesiden, vår vedr. dette).

Etter at maten var fortært fikk vi et fantastisk flott musikalsk innslag ved Merete Haslund og Hand Inge Fagervik. Dere er gode!

Alt i alt ble det en svært hyggelig kveld på Clarion Tyholmen Hotel. Førstkommende fredag starter en ny periode i foreningen. Fra denne dagen er det Morten Haakstad som er daglig leder, og han uttrykte på festen fredag kveld at han gleder seg til oppgaven!