Sist fredag fikk Arendal Næringsforening sitt første æresmedlem. Hans A. Iversen slutter i jobben første mai, og fikk velfortjent heder på jubileumsfesten vår.

Sist fredag ble avtroppende leder Hans A. Iversen utnevnt til æresmedlem i Arendal Næringsforening. Han kan dermed stolt titulere seg som æresmedlem nummer en.

Det var leder Sidsel Pettersen som overrasket Iversen på slutten av den offisielle jubileums-middagen med den gledelige nyheten, og det var en tydelig stolt leder som lot seg dekorere.

Pettersen holdt en flott tale til Iversen, og for de som ikke var til stede på festen gjengir vi den gjerne her:

Hans A Iversen – Æresmedlem Arendal Næringsforening

Hans A Iversen ble ansatt som daglig leder og primus motor for ANF i februar 2007. I utgangspunktet et engasjementet for 3 år, som er blitt forlenget 4 ganger, sist frem til 30. April 2015.

Det er med stor suksess Hans A. Iversen har ledet foreningens prioriterte oppgaver i denne perioden, og han har bygget opp en stor og solid medlemsmasse. I skrivende stund 305 aktive medlemmer.

Arendal Næringsforeningen er blitt en betydelig samtale- diskusjons- og sparringspartner, og en lokal pådriver som blir møtt med stor interesse og støtte både fra kommunen, politikere, NHO og medlemsbedriftene.

Hans helt særegne evne til å bygge og pleie nettverk, ivareta hver enkelt medlemsbedrift, og opprettholde en positiv tone og konstruktiv dialog med alle som har behov for bistand, hjelp eller gode råd i aktuelle saker, har vært et stort fortrinn for ANF.

For de som bruker foreningen til å pleie nettverk, har Hans sett viktigheten av, og bidratt til, å bygge opp fantastiske møteplasser – ikke bare lokalt i Arendal, men også sammen med næringsforeninger på hele Agder.

Evnen til å sikre en sunn og solid drift har vært skjøttet forbilledlig, og helt til det siste har Hans Iversen jobbet med å sikre ANF´s fremtid og eksistensberettigelse gjennom å sikre foreningen betydelige sponsorinntekter for de nærmeste årene.

Med en imponerende glød og iver har han brukt sitt engasjement og stå-på-vilje, og aldri latt en mulighet gå fra seg til å snakke varmt om foreningen eller verve medlemmer, uavhengig av om det har vært i arbeidstiden eller i mer private settinger. Dette har vært nøkkelen til suksess for ANF.

På dette grunnlag er det med ære Arendal Næringsforening utnevner Hans A. Iversen til foreningens æresmedlem nr. 1.