Ordfører Einar Halvorsen i Arendal kommune var klar i sin tale da han avsluttet paneldebatten før årsmøtet i Arendal Næringsforening. - Arendal kommune trenger Arendal Næringsforening!

Ordfører Einar Halvorsen var klar i sin tale da han avsluttet paneldebatten før årsmøtet i Arendal Næringsforening. - Arendal kommune trenger Arendal Næringsforening!

- Dere aner ikke hvor viktige dere er. Når vi møter næringsforeningen får vi innspill fra folk med erfaringer fra næringslivet. Det er svært viktig at alle samarbeider, både politisk, gjennom administrasjonen og gjennom næringsforeningen, mente ordføreren.

Panelet ellers besto av kommunalsjef Geir Skjæveland, næringssjef Kåre Andersen og daglig leder i Arendal Næringsforening, Hans A. Iversen.

Hotell og restaurant
I løpet av debatten var det mange saker som fikk fokus. Fra hotell- og serveringssteder fikk kommunens menn spørsmål om hvorfor de med det nye Eurekabygget konkurrerer med næringen. Til dette svarte næringssjefen at de gjennom sitt samarbeid med blant annet Arendalsuka og Arendalskonfefransen skaffer hotellene overnattingsgjester.
- Men det er en balansegang her, la han til.

Påkobling til E-18
Videre ble det understreket av Hans A. Iversen at ny E-18 og tilføringsveiene inn til byen er svært viktig for næringslivet.  Til dette svarte både administrasjonen og ordfører at dette er noe de jobber mye med.

Oppfordret til politisk arbeid
Ordfører Einar Halvorsen slo også et slag for politisk arbeid i debatten.
- Jeg skulle ønske at flere fra næringslivet ville ta politiske verv. Da ville dere skjønne at ting tar tid vi vårt demokratiske system.  I min periode som ordfører har jeg nesten brukt mer tid på interne ting mellom partiene, enn praktisk politisk arbeid. Det er demokratiet i et nøtteskall, uttalte ordføreren.

Det var redaktør Stein Gauslaa som ledet debatten, noe han gjorde på en utmerket måte.