Hanne Gulbrandsen i vår medlemsbedrift Arendal By AS mener det har skjedd mye positivt i Arendal sentrum de siste årene,  tross markedsmessige utfordringer.

Hun synes det er flott at mange bruker byen, og gleder seg over at årets sommer har vært svært god for byens næringsliv. 

- Arendal sentrum har et variert og godt handels- og serveringsutvalg, flott beliggenhet og kompakt bysentrum med gode parkeringsmuligheter. Utvalg er viktig, men varierte arbeidsplasser, studiesteder og boliger må til for at hverdagsbesøket skal vokse.

Arrangement som Arendalsuka og Canal Street er godt for regionens omdømme og generer økt trafikk. Det samme gjør våre populære aktiviteter som «Ta sjansen» ,«Spis for 100» og kveldsåpent. Summen av de mange arrangement som skjer i byen i løpet av året trekker flere tusen mennesker til byen og gir næringslivet mulighet til økt omsetning, mener primus motor og daglig leder i Arendal By AS, Hanne Gulbrandsen.

- I tillegg er den nye lekeplassen på torvet flittig brukt av småbarnsfamilier, og slik bruk av byen skaper et levende sentrum. - Akkurat slik vi ønsker at det skal være, sier Gulbrandsen videre.

Entusiastisk: I løpet av en samtale med Hanne Gulbrandsen er det umulig og ikke la seg rive med over entusiasmen i stemmen hennes når hun snakker om fremtiden til Arendal sentrum.
Det klare blikket hennes forteller at hun har klokketro på at det kommer å skje mye i sentrum kommende år.

- På etablerer siden har vi i løpet av kort tid har vi fått en ny butikk med barneklær, to nye restauranter, en blomsterbutikk, en butikk med asiatisk mat, egen kolonial med kortreist produkter på Tyholmen. - Dette mener jeg viser at folk ønsker å satse i byen, kommenterer hun.

Hva er Arendal By AS: Sentrumsselskapet Arendal By AS representerer over 150 virksomheter og eies av privat næringsliv, gårdeiere og det offentlige i fellesskap. Det geografiske området selskapet i grove trekk skal jobbe med, strekker seg fra Barbu i øst til Gardbygget i vest. Selskapet jobber som pådriver for at sentrum utvikles som et attraktivt sted å bo, jobbe, handle og oppleve. Det bankes på kommunale dører, sentrumssaker frontes inn i politiske og administrative fora og selskapet er sparringspartner for etablerere og gårdeiere.

I tillegg står selskapet blant annet bak, julegatene, fyrverkeri til jul, «Ta sjansen», barneteater, Europeisk Matmarked, sentrumsgavekort, Arendal Bys Facebookside, felles bykampanjer, og er delaktig i Spis for 100,-, blomsterby, Puls-Yngvar på Torvet med mer.

Ikke alltid like lett: Det er ikke alltid like lett å klare alle disse oppgavene. Lederen i Arendal By AS er fullstendig klar over at kritiske røster mener ting var bedre før.

- Det er jeg delvis uenig i. Endringer er generelt utfordrende. Arendal By har ett årsverk og mange oppgaver. Det blir dessverre for liten tid til den gode ”kaffepraten”. Jeg mener vi har fått til mye gjennom våre seks år. Det viktigste er kanskje bevisstgjøringen. Jeg mener bestemt at vi gjennom fokus på byen, nye og videreførte aktiviteter har bidratt til å få sentrum på agendaen. Folk har blitt mer bevisste i forhold til egen bruk av og betydningen av å ha et levende sentrum, kommenterer Gulbrandsen.
- Det er mye synsing og rykter som ”byen dør”. Det synes jeg er veldig leit – når fakta er at det årlig omsettes for ca 1 milliard kroner i sentrum, og sentrum er en av kommunens største arbeidsplasser!

Å seile i motvind: Gulbrandsen innrømmer at det til tidvis kan føles som å seile i motvind, men at dette glir fort over når medvind kommer.

- For eksempel, i form av by-gjestenes formidable positive respons på etablering av lekeplass på Torvet, eller at sommeren gir godt besøk og omsetningsrekorder for næringslivet.

Ikke hvis, men når: Hanne Gulbrandsen har mange drømmer for sentrum fremover. Hun snakker konsekvent om når kanalene kommer, - ikke hvis.

- Det har tatt år, men nå er det endelig blitt legitimt å snakke om kanalene. Jeg gleder meg til at kanalene i byen kan binde sammen vår stolte sjøfartshistorie og gi byen et estetisk løft, sier hun.

Om ti år: Alle som er med i vår presentasjon av egne bedrifter må besvare hva eller hvor virksomheten er om ti år.

- Om ti år har vi fått kanaler, bystrand og park i Kittelsbukt, gjestehavna er Norges beste og Pollen har fått en oppgradering. Vi har egen gondolbane opp til tårnrestaurant og badeland på Fløyheia, skøytebane på Sam Eydes plass om vinteren. Sentrum har høyskoletilbud og nye arbeidsplasser, ungdommen har fått sine egen møteplass i byen, vi har egen kunst-/ kulturgate. Det yrer av folk, nye konsept etableres og hvert år settes det omsetningsrekord! Sier damen som er utdannet diplomøkonom fra BI Oslo, og har fartstid som blant annet senterleder, produktsjef, rådgiver og seniorprosjektleder.


Tekst og foto: Torunn Nerdalen Tinghaug