Merete Haslund har siden 1. august 2014 vært ansatt som virksomhetsleder i Kirkens Bymisjon Arendal. Noe av det første hun gjorde var å melde stiftelsen inn i Arendal Næringsforening.

- Dette gjorde jeg for å bli bedre kjent med næringslivet i byen, og ikke minst fordi jeg mener vi trenger et næringsliv som kjenner oss, sier hun.

Og kjent, ja det har hun blitt. Ikke bare med tanke på at næringslivet nå etterhvert ser verdien i det hennes stiftelse jobber med, men også fordi de har knyttet verdifulle bånd til bedriftene. Noen av våre medlemsbedrifter er i dag viktige sponsorer av Kirkens Bymisjon Arendal.

Har blitt egen stiftelse: Kirkens Bymisjon Arendal er en forholdsvis ny stiftelse.
- Frem til september i år var vi en avdeling under Kristiansand, men er nå blitt en selvstendig stiftelse, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust Agder og Telemark, forteller Haslund.

- For å jobbe her må man ha en grunnleggende innstilling om at man tror på nytten av å drive samfunnsnyttig arbeid. Dette er en 24/7 jobb! Men, når man ser at jobben man gjør betyr en forskjell for mennesker som sliter, er det verdt hvert minutt! sier virksomhetslederen og smiler strålende.

Gateentreprenørene er et prosjekt som drives av Kirkens Bymisjon Arendal i samarbeid med Arendal kommune og NAV. Gateentreprenørene er et veksthus for kreative og annerledes ideer som gir muligheter for dem som står utenfor jobb eller skole.

- Gjennom sosialt entreprenørskap skal vi gi unge og innvandrere en bedre fremtid med fokus på arbeid og drømmer.

Det siste halve året har det skjedd mye innenfor dette prosjektet. Sammen med en designerkokk har deltakerne utviklet sine egne juicer, og dette er blitt en aldri så liten suksess.

- Juicen heter "Bra juice", og det er stor interesse for den! Vi har allerede hatt mange leveranser til både konferanser og bedrifter, - senest til Arendalsuka og innovasjon Norge. I disse dager har vi inngått en ettårig avtale med Clarion Tyholmen Hotel om leveranse av juicen vår, og dette er vi veldig stolte av! Sier Haslund entusiastisk.

DYRK: Flere prosjekter står i kø for å bli realisert i Kirkens Bymisjon Arendal. Ett av dem er DYRK. Dette er et dyrkningsprosjekt som forgår på Bjellandstrand Gård. Der dyrkes et godt utvalg av ulike grønnsaker, urter og bær. Der lager de også "Bra syltetøy" og "Bra chutney". Og du kan se våre nye landsmenn selge disse produktene på Torvet i byen.

- Mange av dem som kommer hit til landet har stor kompetanse og kunnskap innen mat, dyrking og jordbruk, og gjennom dette prosjektet får de gjøre ting de kan, - samtidig som de blir kjent med andre som har flyttet til byen.

Får offentlig støtte: Dyrk er et prosjekt som får midler fra Arbeids- og velferdsdirektoratet, og det må søkes om nye midler hvert år for å videreføre prosjektet.
- Vi håper at vi også neste år får midler til dette prosjektet. Jeg mener det er viktig i forhold til arbeidet rundt integrering, mestring og tilhørighet i et nytt land, sier Haslund.

Åpen barnehage: Det aller første Kirkens Bymisjon i Arendal gjorde, var å starte åpen barnehage. Den ble etablert i februar 2014, og har blitt en suksesshistorie.

- Dette er et tilbud for barn i alderen 0-6 år som ikke går i tradisjonell barnehage. Det er et sted barna kommer sammen med foreldrene sine, og her lærer de sosial samhandling med andre barn og voksne. For voksne er dette et sted hvor man kan opparbeide seg et godt sosialt nettverk, og i tillegg opplever vi at dette er et godt integreringstilbud for innvandrere.

SMS Fortet: Kirkens Bymisjon jobber med ting også etter klokken fire på ettermiddagen. Nylig ble de med i noe som heter SMS Fortet. SMS står for samhold, mestring og styrke, og dette er et samarbeid mellom Aktiv på Dagtid, Arendal Bokseklubb, Hisøy Idrettslag, og "Med hjerte for Arendal".
- Dette er et aktivitetstilbud for barn og ungdom mellom 10-18 år.

Orange skjerf: Kirkens Bymisjon er akkurat nå inne i en tid hvor frivillige sitter og strikker orange skjerf.
- Disse skal henges opp over hele byen natt til 1.nov. På skjerfene vil det henge en lapp der det står "Gled en som gruer seg til jul". Gi to middager, send SMS til 2490. Mange opplever at jula er en tøff og vanskelig tid. Med de oransje skjerfene ønsker vi å spre varme til dem som trenger det mest.
Dette er en nasjonal kampanje som gjøres i alle byene der Kirkens Bymisjon er etablert, forteller Haslund.

Adventskonsert: 27. november er det duket for årets adventskonsert! Dette er den tredje adventskonserten som Kirkens Bymisjon i Arendal arrangerer i Trefoldighetskirken. Hvert år har vi hatt flotte artister, og det vil vi ha i år også!

Takknemlig for gaver: Merete Haslund synes det er en vanskelig oppgave å gå rundt for å samle inn penger fra næringslivet, særlig når hun vet at det går litt trådt.
- Det jeg håper er at næringslivet ser den gode jobben som blir gjort, og at de derfor ønsker å gi, sier hun før hun strener videre til neste oppgave. Telefonen står ikke mye i hvilemodus hos virksomhetslederen av Kirkens Bymisjon i Arendal...

Vi i Arendal Næringsforening ønsker lykke til videre med et viktig arbeid!

Tekst: Torunn Nerdalen Tinghaug
Foto: Cathrin Simonsen og Kirkens Bymisjon Arendal