Arendal Næringsforening vil bidra til å samle næringsforeningene på Sørlandet for å få større gjennomslag.

-Næringslivet på Sørlandet har felles interesse i samhandling og økt fokus på næringsutvikling for hele regionen, sier daglig leder Morten Haakstad i Arendal Næringsforening.

-Mange av våre medlemmer ønsker et samstemt næringsliv på Sørlandet, og mange enkeltbedrifter har et utstrakt samarbeid i sin daglige virksomhet allerede. En koordinering av dette vil bidra til å effektivisere dette og gi næringslivet mer tyngde, sier Haakstad.


Med dette som utgangspunkt har næringsforeningene i Kristiansand og Grimstad tatt initiativ til å samle foreningene på Sørlandet, i første omgang fra Kristiansand og østover (Lillesand, Grimstad og Arendal), men invitasjonen vil også komme til foreningene vest i vestfylket.

Fra venstre Adm. dir Anita S. Dietrichson og Styrelder Jan Willy Føreland i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Her er de sammen med Morten Haakstad, daglig leder og styreleder Sidsel Pettersen i Arendal Næringsforening.
Fra venstre Adm. dir Anita S. Dietrichson og Styrelder Jan Willy Føreland i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen. Her er de sammen med Morten Haakstad, daglig leder og styreleder Sidsel Pettersen i Arendal Næringsforening.


- Gjennom struktur, fakta og analyser vil foreningene bidra til å få opp kompetansen om viktigheten av næringslivet som verdiskaper. Både overfor UiA, fylkeskommunene og Sørlandsbenken på Stortinget.


Utfordrer UiA
Næringsforeningene vil prioritere å jobbe med to ting i 2017: Samarbeidet mellom næringslivet og UiA, og fylkesreformen.

- Vi vil utfordre UiA på enda mer aktivt samarbeid med næringslivet. Arendal Næringsforening har allerede et par prosjekter i samarbeid med universitetet, men det ligger store muligheter for begge parter i å utvide dette samarbeidet, sier styreleder i Arendal Næringsforening Sidsel Pettersen.

- Vi vet også at det pågår mindre og større prosjekt hvor næringslivet blir invitert inn for å delta, som i Universitetsmeldingen, masteroppgaver og UiA nyskaping. Vi ønsker å bruke studentene mer, vi vil at UiA skal være et attraktivt studiested, vi ønsker at det skal fortsette å være populært å jobbe der. UiA er en av de viktigste kompetansearbeidsplassene på Sørlandet. Og vi har som mål å beholde kompetansen også i andre bransjer på Sørlandet. Når det er sagt vil vi utfordre UiA på, i første omgang, å få en gjennomgang av strategien som omhandler næringslivssamarbeidet. Deretter bør vi sette oss noen mål, og sørge for å gjennomføre dette, sier styreleder i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Jan Willy Føreland.


Posisjonere næringslivet
I tillegg ser næringsforeningene klare fordeler i å posisjonere seg før fylkessammenslåingen.

-Vi er naturligvis opptatt av næringsarbeidet i hele fylket, hvilken posisjon og hvilken delaktighet vil næringslivet ha i fremtidens fylke, spør Morten Haakstad.
- Det hadde vært flott om vi kunne fått til en god involvering, og et godt eierskap til det nye fylket, og vi er på tilbudssiden når det gjelder å lage workshop med næringslivet som kan danne grunnlag for en «framoverlent» og attraktiv fylkesadministrasjon.

Næringsforeningene har også blitt enige om å arrangere felles møter med Sørlandsbenken i Oslo.

- Målet er å få fram fakta og analyser om Sørlandet og bidra til å spille våre lokale stortingspolitikere gode. Stortingspolitikerne trenger alle gode argumenter vi kan komme med for å fremme landsdelen. Vi ønsker å holde et høyt politisk trykk på våre viktigste næringspolitiske saker, og der står vi mye sterkere samlet. Vi vil derfor også ta et initiativ overfor NHO Agder på dette området.

Fra venstre Harald Erlandsen, daglig leder i Grimstad Næringsforening, Knut Dannevig styreleder i Lillesand Vekst og Trond Are Gjone, daglig leder i Lillesand Vekst.
Fra venstre Harald Erlandsen, daglig leder i Grimstad Næringsforening, Knut Dannevig styreleder i Lillesand Vekst og Trond Are Gjone, daglig leder i Lillesand Vekst.