Arendal Næringsforening var med-arrangør på et møte om Byutvikling, hvor næringsliv, politikere og kommune administrasjonen hadde en åpen dialog om fremtidige planer for byutvikling i Arendal sentrum.

Temaet for møte var: «Byutvikling – fornying, vitalisering og re-vitalisering av sentrum».

Nederst i artikkelen ligger det link til de tre innleggene som ble presentert.

 

Vi må bygge videre på historien


Mye bra er på gang i Arendal, med realistisk nytenkning fra både private og offentlige krefter som vil utvikle byen. 

- Vi må videreutvikle Arendal på stedets egne premisser. Byen skal bestå av mange ulike historiske lag. Når vi bygger nytt, må vi se helheten, og bygge videre på denne identiteten, sier arkitekt Ingunn Hylen Thomassen i Trafo arkitekter som kommentar til byutviklingen under frokostmøtet på Eureka fredag 3.november.

Møtet ble ledet av Morten Haakstad, leder av Arendal Næringsforening. Omtrent 150 mennesker møtte opp for å være med i samtalen om hva vi vil med byen vår og hva som rører seg i byplanene.

Må ikke sage av greinen


Kommunalsjef Geir Skjæveland fulgte opp Trafo-arkitektens innspill om å ta vare på egenarten byen har. Han mener at vi må tilby både turister og fastboende det historiske byen allerede har mange elementer av fra før.

- Vi må ikke sage av greinen vi sitter på. Dere skal vite at Riksantikvaren har byen på sin NB!-liste, sier Skjæveland.

Å gjøre store inngrep i det historiske verneverdige, er derfor vanskelig. Det beste er derfor å gjøre som andre turistbyer – å ta det historiske med seg i byplanleggingen, både når en bygger nytt og bygger om gammelt.

Kristiansand følger med
Peder Syrdalen tok opp Arendals unike muligheter til å fjerne parkering og trafikk fra vårt inneklemte byrom, ved å ha nærliggende parkeringsanlegg i fjell. Store og attraktive byrom på Tyholmen kan frigjøres ved et nytt P-Hus i fjellet. -Kristiansand er imponert over hvordan Arendal har flyttet parkeringen fra gatene og inn i nære anlegg etter et samarbeid mellom kommunen, politikere og private aktører. -Vi blir invitert til å fortelle om vår vellykkede strategi i flere fora i Kristiansand, fremholdt Syrdalen.

Revitalisering av sentrum
Byplanlegger Mike Fuller-Gee, Peder Syrdalen, regiondirektør i Norgesgruppen Agder og Smari Stav, urbanist, by – og arealplanlegger i Rambøll presenterte ulike innfallsvinkler på byplanene. Gatebruksplan, byrommets kvaliteter, «kombi-bygg» med ungdomsskole i sentrum hvor blant annet helsebygg og svømmeanlegg er integrert, samarbeid mellom næring og politikken, orientering om byutviklingsprosjektene Statens hus, Tyholmen p-hus og kanaler, fornying og (re)vitalisering av sentrum var på agendaen når disse tre hadde ordet.

Levende hele året
Innleggene til de tre foredragsholderne ble fulgt opp med innspill fra salen.
Ideer som flere korttidsparkeringsplasser i sentrum, utvikle Fløyheia og adkomsten dit, kanaler, barnevennlige boområder, levende lokaler i gateplan, infrastruktur og den viktige historiske identiteten, var noen av innspillene publikum la frem.

- Det er viktig med et levende sentrum hele året. Åtte prosent av vår omsetning skjer i Arendalsuka. Derfor er det utrolig viktig med disse aktivitetene og at vi legger opp til en levende by. Vi tror på Arendal, sier Ove Trøen, daglig leder i Bytage Hotell Eiendom AS i Arendal, som skal gjøre om Arendal Maritime hotell til både leilighets - og hotell-kompleks.


Møtet ble arrangert i samarbeid av Arendal Næringsforening, Arendal By, Arendal Kommune, Rambøll Arendal, Asplan Viak  og Stærk.

Tekst og foto: Birte Runde

 

HER KAN DU SE PRESENTASJONENE SOM BLE FREMFØRT:

Mike Fuller Gee: Trykk her.

Barbro K. Olsen: Trykk her. (Om Sentrumsplanen)

Peder Syrdalen: Trykk her.

Smari Stav: Trykk her.