Da Telecomputing Sør kjøpte opp Doorway i juli, åpnet dørene seg til et større marked.

Daglig leder av regionkontoret i sør, Martin Tan, har ikke for vane å se for mye i bakspeilet. Nå ser han bare fremover.

Selv om han har drevet Doorway i 15 år, er han ikke i tvil om at det var det rette å bli kjøpt opp av et større selskap.

Mest globale industrien

- IT er en av de mest globale industriene som finnes. Noe av det viktigste i den sammenheng er å være en del av et større system. Noen av de kundene vi har er globalt tilstede, og det blir derfor lettere å betjene dem nå som vi er rett under tusen ansatte i stedet for rundt 80 som vi var før i Doorway, sier Martin Tan, daglig leder av TeleComputing region sør, tidligere Doorway.

Mens gamle Doorway før hadde base i Oslo og Arendal, er de nå tilstede i hele Norge og Sverige med det nye konsernet. Martin Tan er daglig leder av TeleComputing region sør, med rundt 60 ansatte stasjonert på Sørlandet. Hovedkontoret til TeleComputing ligger i Asker.


Flere muligheter

- Vi vil måtte jobbe smartere. I det bildet vil vi, som alle andre, gjøre dette med færre folk. Vi håper vi kan bli en spydspiss på digitalisering. Håpet er at vi kan vokse her i regionen. Da trenger vi å vokse litt mer i Kristiansandsområdet hvor vi ikke er sterke nok. Der har vi mye å gå på, sier Tan.

Tan mener TeleComputing tilfører bedriften bredde og spisskompetanse, og muligheten for å få flere og nye kunder av en større størrelse.

 

Trenger gode folk

- Vi trenger gode folk for å gjøre forbedringsprosjekter. Men å rekruttere disse menneskene er ikke lett i en by som mangler en hel aldersgruppe, sier Tan.

Arendal har verken universitet eller høyskole. Byen er liten. Men han ser likevel en positiv utvikling i næringen de seneste årene. Det har kommet mer boligutbygging. Infrastrukturen har kommet seg. Flere gründere har etablert seg her.

- Men gründere innen IT i regionen kunne vært sterkere. Vi mangler litt disse motorene her, sier Tan.

 

Styrker nærværet

Salgs- og markedsdirektør i TeleComputing, Lars David Klausen, er fornøyd med å styrke nærværet på Sørlandet.

– Jeg synes Sørlandet er en spennende landsdel, for bedriftene har også her store muligheter til å ta i bruk fleksible og skalerbare skytjenester. Bedrifter bør ta i bruk skytjenester for å lykkes med den digitale transformasjonen, og vi i TeleComputing har spesialister på nettopp dette, sier Klausen på www.telecomputing.no.


Nå gleder Martin Tan seg til å utvikle Telecomputing videre i regionen og Arendal.
- Det er ikke litt vemodig å gi slipp på Doorway?
- Endringer er spennende. Nå kommer andre muligheter, sier Martin Tan.

 

Tekst & foto: Birte Runde