Svein Buvik vil ikke lenger at Gard skal bli sett på som en anonym bedrift. Nå skal han rette blikket mot samfunnet for å bidra til en mer bærekraftig verden.

-Dette har vært en gradvis prosess. Går vi 15-20 år tilbake, var vi nok litt grå og anonyme. Nå har vi etter hvert sett betydningen av å være mer synlige, sier Svein Buvik som i vår fikk den nye og velklingende tittelen ”Chief External Affairs Officer” i Gard.

 

Som betyr?

- At jeg er Gards kontaktpunkt mot samfunnet. Jeg har hovedkontakten med interessentgrupper som samarbeidspartnere, læringsinstitusjoner og lignende, I denne rollen kan jeg vende blikket utover, sier Buvik, og lener seg tilbake i kontorstolen på møterommet til Gard, en liten rusletur vest for sentrum.

 

Ansatte er nøkkelen
Utenfor blinker sjøen i sola. Buvik smiler fornøyd over endringene i bedriften. Han er fortsatt veldig opptatt av personalpolitikken, som han mener er grunnfjellet for at en bedrift gjør det godt.

Personalet er en viktig brikke i planen om å snu Gard fra å være innadrettet til utadrettet. Som eksempel er de ansatte i stor grad med på å bestemme hvilke lokale lag og foreninger som skal få støtte. Og det er også de som lager strandryddedager for å fjerne noe av plasten som har kommet inn fra havet. Ledelsesfilosofien er basert på at initiativ og utvikling i stor grad må komme fra de ansatte, som får økt ansvarsfølelse og medvirkning i prosesser.

 

Mer synlige
Uten de ansattes engasjement for å bidra ut i samfunnet, kunne heller ikke Gard som bedrift hatt samfunnskontakt som et viktig innsatsområde. Men nå blir de altså synligere på andre arenaer enn det som er tilknyttet kjernevirksomheten deres, som en av verdens største på ansvarsforsikring til sjøs. Gard har 13 kontorer fordelt i Asia, New York, London, Athen, Helsinki, Bergen og Oslo i tillegg til Arendal.

- Vi ønsker å ta et ansvar i forhold til den størrelsen vi har, sier Buvik.

 

Styremedlem i Digital Norway
Buvik er styremedlem i toppindustrisenteret Digital Norway og er opptatt av hvordan vi må utvikle vår digitale kompetanse for å holde tritt i konkurransen på det internasjonale markedet. Spesielt viktigheten av å løfte de små og mellomstore bedriftene til nye digitale høyder. Det er disse som i stor grad er viktige leverandører til de større selskapene. Er den digitale kompetansen ujevn, og systemer ikke er kompatible med hverandre, sakker vi akterut i den internasjonale konkurransen om kundene. Buvik er derfor støttespiller i det digitale toppindustrisenteret.

 

Sponser Arendalsuka
Lokalt mener han Arendal kan ta en posisjon som en by av interesse. En by som vender ansiktet ut. Det er viktig både for de som bor her og for rekrutteringen av flinke folk. I flere år har derfor Gard vært en av hovedsponsorene til Arendalsuka, i tillegg til å støtte TEDxArendal, Vitensenteret og Arendal International School (AIS), hvor Buvik er styreleder.

- Vi må ta ansvar for det som er rundt oss. Vi må holde oss opplyst og oppdatert. Det er bra for regionen. Og alle disse er viktige arenaer for kunnskapsdeling, som er et viktig prinsipp i Gard, sier Buvik.

 

Lokalt engasjerte
Gard har i flere år vært engasjert i Røde Kors, og har inngått partnerskapsavtale med dem på nasjonalt og lokalt nivå.

- Det sammenfaller med våre verdier. Vi utveksler kompetanse med Røde Kors, engasjerer våre medarbeidere på vegne av organisasjonen og Røde Kors selv deltar på flere av våre lederutviklingsprogrammer, sier Buvik.

 

Kobler næringsliv og universitet


Gard er med i, og støtter, Youngship Sørlandet.

De senere årene har Gard også fått et tettere samarbeid med Universitetet i Agder. Nå har bedriften to mastergradsstudenter utplassert for et halvt års praksis.

- Studentene jobber sammen med vårt innovasjonsteam flere dager i uken. Det er viktig å få en tettere kobling mellom næringsliv og universitet, sier Buvik.

Buvik selv sitter i styringsgruppen for Samfunnsengasjement og Nyskaping ved UiA og er styreleder i Agdering, som blant annet jobber med å løfte kompetansen i de små – og mellomstore bedriftene.

- Når det overordnede formålet vårt er å være samfunnsnyttig, må vi vise det på andre arenaer utover våre tradisjonelle forretningsområder. Fra å være personalsjef til å være utadvendt sjef, er en spennende endring. Jeg har 20 års erfaring i denne bedriften, og tror jeg er flink til å tenke utenfor boksen. Bærekraft og langsiktighet opptar meg. Du skal tenke helhet i alt du gjør og alltid ha de fire P-ene med deg – Planet, People, Profit og Purpose - i den rekkefølgen, avslutter Buvik.

 

Tekst og foto: Birte Hegerlund Runde