Arendal Kommune utarbeider en ny næringspolitisk handlingsplan!

Næringssjef Kåre Andersen i Arendal Kommune har fått i oppdrag å utarbeide et forslag til ny Næringspolitisk Handlingsplan. 
Arendal Næringsforening er en aktiv partner i denne prosessen.

På årsmøte i Arendal Næringsforening 26. april vil du få en kort presentasjon av denne handlingsplanen. Meld deg på her:

Arbeidet ble igangsatt senhøsten 2016, hvor det ble gjennomførte en workshop for politikere i bystyrets næringskomité, styret og administrasjon i Arendal næringsforening, rådmannen og medarbeidere i hans stab.
Det er arrangert åpent møte for alle interesserte.

Utkast til denne næringspolitiske handlingsplan foreligger, og det brukes nå tid og ressurser på å kommunisere utkastet med så mange som mulig.
Planen er at når bystyret får dette til behandling senere i år, så har så mange relevante instanser som mulig fått uttale seg om dette.

Vedlagt finner du en nettbasert versjon. Det innledes med bakgrunnsinformasjon fra en undersøkelse som Telemarksforsning har utarbeidet, og så fremkommer hovedmålsettinger, delmål og tiltak.
Det er sikkert områder som er glemt, og det er sikkert punkter som bør spisses.
Ta en titt og meld gjerne tilbake eventuelle kommentarer til kare.andersen@arendal.kommune.no.

Trykk på bildet under:

På årsmøte i Arendal Næringsforening 26. april vil du få en kort presentasjon av denne handlingsplanen. Meld deg på her: