– Dette vil bidra til et fantastisk løft for regionen. Jeg kjenner ikke til at lignende avtaler er gjort noen andre steder, sier UiA-rektor Frank Reichert.

20. juni signerte partene en historisk samarbeidsavtale; "FELLES LØFT"

Nå skal Universitetet i Agder (UiA), Arendal Næringsforening, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Grimstad Næringsforening, Lillesand Vekst, Lindesnesregionen næringshage, Setesdal Regionråd, Lister Nyskaping, og NHO Agder jobbe tettere sammen.

Tirsdag 20. juni møtte han ledere for sju næringsforeninger på Sørlandet for å signere en forpliktende samarbeidsavtale. Målene i avtalen fremkommer nedenfor.

- Dette er viktig for hele regionen. UiA er et universitet for hele Agder, og det er spesielt viktig for Arendal som ikke fysisk er en del av universitetsbyene å knytte kompetanse, akademia, studenter og næringsliv tetter i sammen, sier daglig leder i Arendal Næringsforening Morten Haakstad.

- Næringslivet i Arendal kan ha stor glede av den kompetansen som mange miljøer innenfor UiA besitter, og tilsvarende har studentene behov for et deltagende næringsliv. Tidlig innvolverig på tvers av miljøene vil styrke alle parter, sier lederen av næringsforeningen.

- Det som er viktig nå er at vi relativt raskt greier å levere konkrete resultater av et slikt arbeid, sier Haakstad.

Morten Haakstad, daglig leder Arendal Næringsforening og Frank Reichert, rektor UiA

 

Visjonen i samarbeidsavtalen mellom partene er klar:

Agder skal være den ledende næringsregionen i Norge, med tett samarbeid mellom UiA og næringslivet i landsdelen.

I tillegg har partene blitt enige om følgende mål i avtalen:

- Næringsforeningene/NHO vil, i samarbeid med UiA, arbeide for at næringslivet tilbyr praksisplasser for aktuelle studier ved UiA, slik at studentene får relevant næringslivserfaring.

- Næringsforeningene/NHO og UiA vil videreutvikle Kompetansetorget og styrke samarbeidet om bachelor- og masteroppgaver. Næringsforeningene/NHO vil også bidra til at Kompetansetorget i større grad blir brukt for utlysning av relevante jobber for studenter og nyutdannede.

- Næringsforeningene/NHO og UiA vil samarbeide om innovasjon, blant annet gjennom UiA Nyskaping. Et sentralt tiltak er systematisk mentorskap fra næringslivet.

- Partene skal samarbeide om utvikling av universitetsbyene gjennom aktiv deltakelse i prosessene.

- Partene skal bidra til etablering av relevante prosjekter der næringslivet og UiA sammen er involvert.

- Næringsforeningene/NHO og UiA skal samarbeide om etter- og videreutdanning tilpasset næringslivets behov.

- Representanter fra næringslivet bør involveres i utvikling av relevante studier

- Partene skal synliggjøre felles prosjekter og aktiviteter.