Ctrl Alt Complete hadde aldri sett dagens lys hadde det ikke vært for nedskjæringen i olje - og gassbransjen.

Nå tilbyr de komplette løsninger innen prosjektstyring fra Longum Næringspark, og håper på å utvide både nasjonalt og internasjonalt på sikt.

Så ferske er de tre bedriftseierne at de synes helgene er for lange.

- Vi gleder oss til hver mandag. Når du driver eget selskap har du større frihet men jobber mer. Du har lyst til å legge ned en stor innsats, sier Mari Støle Jensen, en av de tre jentene i firmaet Ctrl Alt Complete, som nylig har meldt seg inn i Arendal Næringsforening.

 

Komplett løsning
Siden 1.februar har Jade Henrickson som er Strategic Director, Mari Støle Jensen som er Solutions Director og Creative Director, Eliann Lilleøygard, drevet selskapet med det talende navnet Ctrl Alt Complete. Her leverer de tjenester innen prosjektstyring; prosjektplanlegging og dokumentkontroll. I tillegg til andre konsulenttjenester som oversetting, opplæring og oppsett av intranett.

Med kun tre i bedriften må de ha alle rollene selv. Det kan til tider være utfordrende med flere baller i luften som skal sjongleres og landes. Men så lenge alle tre er i overkant opptatt av å ha kontroll, blir ikke det noe stort problem. 

 

Større behov
Nå som bedrifter kvitter seg med kostbare avdelinger, som egentlig kan kjøpes inn av frittstående konsulenter, er de ikke i tvil om at det vil oppstå et stadig større behov for tjenesten deres.

- Når det er nedskjæringer, er administrasjonen den som først forsvinner. Det er her vi kommer inn med våre verktøy og tjenester. De kan leie denne tjenesten i stedet for å ansette folk, sier Jade.

Alle tre har bakgrunn i offshorebedrifter, hvor Jade har vært prosjektplanlegger og har utdanning i teknisk lederskap fra USA, mens Mari og Eliann har jobbet som senior dokumentkontrollere og har utdanning i 3D design og multimedia.

Selv om de tre har erfaring fra olje – og gassbransjen, betyr det ikke at løsningene de leverer kun passer for slike bedrifter. Enhver bedrift som opererer med en prosjektstruktur kan også ha behov for tjenestene deres. Men på grunn av nedskalering av arbeidsstokken i olje- og gassbransjen, er det her det største markedet for dem ligger for tiden.

 

Utviklet systemet selv
Systemet de tilbyr kundene sine har de utviklet selv i Office 365. Alt blir spesialdesignet for den enkelte bedrift, og befinner seg i skytjenester som gjør det håndterlig for kunden.

- Vi retter oss inn mot mindre bedrifter som trenger et system, og vi kan også drifte dette om det er behov for det, sier Jade.
Alle tre hadde en stund gått for seg selv og tenkt på å starte firma da tidene ble dårligere i MacGregor. Etterhvert som stadig flere kontorpulter sto tomme, ventet de bare på å få det nedslående brevet selv. Jade fikk det mens hun var i barselpermisjon i fjor vår, Mari fikk brevet om permittering rett før jul i fjor mens Eliann sa opp for å unngå at neste brev gikk til henne. Men den plutselige arbeidsløsheten skulle vise seg å bli en stor mulighet for dem sammen.

 

Vil skape arbeidsplasser
- De gamle kollegene våre heier på oss. Det gir et veldig boost å starte for oss selv. En helt annen hverdag, og nå merker vi at lykke ikke alltid er koblet til penger. For vi har ikke lønn ennå, sier Mari.

Men utsikt til penger og lønn er det. For Ctrl Alt Complete har ambisjoner om å vokse. Nå har de fått støtte av Regionalt Forskningsfond Agder.
- Det hadde vi ikke fått til uten støtte fra Etablerersenteret og Arendal Næringsforening som arrangerte Virkemiddeldagen, sier Jade.

- Vi skal fokusere på Agder nå, men senere skal vi utvide med tjenester nasjonalt og internasjonalt. Vi har lyst til å skape arbeidsplasser, sier Mari.

Vi har mange dyktige og flinke venner der ute som går arbeidsledige, og det hadde vært en drøm i seg selv å gi noen en trygg arbeidsplass, tilføyer Eliann.

 

Tekst & Foto: Birte Hegerlund Runde