Arendal Næringsforening har mottatt Arendal Bystyrets "Hederlige omtale".

Gratulerer til styret og alle medlemsbedriftene!

En slik pris sier noe om klimaet vi har vært med å skape i Arendal for konstruktivt samarbeid om næringsutvikling i Arendal.

Rapporten om Næringsattraktivitet som Bystyret gjennomførte blant næringsdrivere i Arendal tidligere i år, viser at det er noen utfordringer å jobbe med for å bli enda bedre. Den samarbeidsformen vi har for tiden viser at det er både forutsetninger, og en vilje til å forbedre, for å skape en mer positiv næringsutvikling for fremtiden.

Det er ingen organer som kan gjøre dette alene, men et bredt samarbeid om felles mål er en god start. Arendal Næringsforening vil fortsatt bidra som en konstruktiv dialogpartner i dette arbeidet.


Takk til politisk ledelse, bystyret, administrasjonen og næringsavdelingen i Arendal Kommune for viljen til å bruke Arendal Næringsforening som en sentral partner i arbeidet med en god næringspolitikk for Arendal.

Omtale i Agderposten

Omtale i Arendals Tidende