Er digitalisering venn eller fiende, spurte Idar Kreutzer, som satt i regjeringens ekspertpanel for en grønn omstilling av norsk næringsliv.

Han stilte spørsmålet hva dagens teknologi vil gjøre med morgendagens jobber på Sparebanken SØR's næringslivsdag.

Svaret kom like etter, da administrerende direktør ved Mechatronics Innovation Lab (MIL) Bernt Inge Øhrn og administrerende direktør i Teknova, Thor Arne Håverstad, presenterte hva digitaliseringen og robotiseringen kan gjøre for en positiv endring i næringslivet.

Det er typisk å bli redd når det kommer en disruptiv teknologi. Da fornekter vi den. Som vi først gjorde da skihoppertradisjonen endret seg. Men nå hopper alle i V-stil. Vi bør se på dette som en forretningsmulighet, sier Håverstad i Teknova og nevner både GCE NODE og Eyde-klyngen som gode eksempler på klynger som har tatt skjeen i egen hånd når de tar med seg teknologien sin inn på nye markeder.

 

Prat mindre, gjør mer

Norge er på sisteplass i digitalisering. Vi har kreativitet, men vi mangler innovasjon. Stopp å snakke, start å handle, sier Øhrn ved MIL, og minner om at MIL er et nasjonalt senter som gir oss muligheten, i kombinasjon med god fagkunnskap både ved universitetet i ved de ulike bedriftene på Sørlandet. Han poengterer at vi ligger langt bak i det digitale skiftet. Vi er gode i tradisjonell industri, men om vi ikke finner vår digitale partner, er vi ferdige.
Men her på Sørlandet er vi nå i en fantastisk posisjon. Nå har vi akkurat fått et nasjonalt katapultsenter for nye materialer – Future Materials, som MIL er med i sammen med ReSiTec, Eyde-klyngen, Elkem, TEKNA, Arendal Fossekompani, SIVA og UiA.

 

Merker truslene

Scanmatic er godt fornøyd med å ha flyttet til Krøgenes. Vi ser mange interessante muligheter i ny teknologi som kommer for fullt de neste årene, spesielt innen Internet of Things. Når trådløs kommunikasjon blir enklere, billigere og mer robust i fremtiden, gir det oss mange nye muligheter, men vil også innebære trusler for oss. Når alt kommer på nett, og systemer her i Norge kan styres fra et kontor i California, er det en trussel for oss i Scanmatic. Det blir ny globalisert konkurranse, sier Kim Steinsland, administrerende direktør i Scanmatic.

Kim Steinsland, Adm, dir. Scanmatic
Kim Steinsland, Adm, dir. Scanmatic

Scanmatic har 45 år bak seg med teknologidrevet vekst. De har fokusert på utvikling og leveranse av kvalitetsprodukter og systemer innen industriell instrumentering, overvåking og kontrollsystemer til profesjonelle, industrielle kunder innen samferdsel, forsvar, offshore og fornybar energi.
De tar gjerne totalansvar for systemdesign, utvikling, sammenstilling, installasjon, idriftssettelse og periodisk vedlikehold, og har også et datterselskap i Stockholm som betjener de svenske kundene.

 

Tror på langvarig forhold

Til tross for at truslene og utfordringene vi ser blir mer og mer globalt operert, tror vi at en god strategi er å gå litt motsatt vei – å dyrke nærheten og tilgjengeligheten. Det er tross alt mennesker som tar beslutninger, og det er de som føler på samarbeidet med oss. Vi er en teknologibedrift, men kommuniserer til kundene at vi selger løsninger og tilrettelegger for god systemintegrasjon. Spesialtilpasset for kundens behov og begrensninger, sier Steinsland.


Scanmatic opererte tidligere med et slogan med de tre c-ene som sto for connect, collect, control. Men nærhetsperspektivet til kundene, fikk dem til å endre betydningen av de tre c-ene.

Nå står de for communication, compromise og commitment. Vi har brukt parterapi som inspirasjon, for i denne ligger forutsetningen for en lang og lykkelig relasjon. Det er der suksessen vår ligger, når vi er tro mot dette, mener Steinsland.

Tekst & foto: Birte Hegerlund Runde