Arendal Næringsforening har jobbet aktivt med å argumentere overfor bystyret at søndagsåpne butikker i fellesferien vil bidra til å øke attraktiviteten til Arendal Sentrum.

Temaet skal til behandling i Arendal Bystyret torsdag 31.05.2018.

 

Innlegget kan leses på agderposten.no her (krever pålogging).

 

Her følger teksten til innlegget:

 

Et levende og åpent sentrum

Styret i Arendal Næringsforening er bekymret for at Arendal blir den eneste turistbyen i Aust-Agder med søndags stengte butikker i bykjernen. Vi er redd for at de andre Sørlandsbyene fremstår som mer attraktive for de viktige sommerturistene.

Dette er en kompleks problemstilling hvor en endelig beslutning ikke bare kan fattes på fakta. Denne gangen tror vi det er verd å ta sjansen, og prøve et par år, for å la sentrumsbutikkene innhente litt egen erfaring.

Arendal Næringsforening har mottatt mange henvendelser fra våre medlemmer om dette temaet. Samtlige har vært opptatt av at åpne butikker på søndag i felles ferien i juli vil være et positivt tiltak for Arendal. Alt fra store bedrifter til butikker i sentrum har tatt kontakt, og ønsker at Arendal skal være en åpen by som ønsker alle velkommen, i hele ferien.

Arendal Kommune skal ha honnør for å ha iverksatt en rekke tiltak både for handelsstanden og for næringslivet generelt, som har skapt en positiv trend og fremtidstro på et aktivt sentrum som en drivkraft i regionen. Innsatsen for å gjøre sentrum attraktiv, med gode parkeringstiltak, fokus på aktivitet i alle butikklokaler, satsning på økt cruise trafikk, bevist satsning for å tiltrekke seg flere arbeidsplasser, en ny næringspolitisk handlingsplan og ikke minst stimulere til at flere bor i sentrum, er viktige og positive tiltak. Mange opplever at gode prosesser er iverksatt, og det råder en viss optimisme for sentrums fremtid. I sommer er det nylig lagt ut et aktivt markedsprogram for Arendal Sentrum.

Arendal Næringsforening håper at bystyret vil viderebringe denne optimismen på sentrums vegne.

Turister som kommer til Arendal møter en allsidig sommerby. En flott gjestebrygge med et spektakulært svømmebasseng, trivelige kafeer og restauranter, varierte butikker, et flott Vitensenter, lekeplass på torvet, historiske vandringer og snart et spennende besøkssenter for det nye Raet Nasjonalpark. Mye ligger til rette for at Arendal kan fremstå som en aktiv by for hele familien.

Dette er bra, men dessverre ikke nok. Alle som besøker et sentrum gjør det også for å handle, -for å dekke mer eller mindre nyttige behov. Våre turister er verdensvante, enten det er nordmenn eller internasjonale gjester. Vi er alle blitt vant til å reise verden rundt, og de fleste av oss oppsøker et bysentrum fordi de ønsker å oppleve levende handel. Handel er en del av ferieopplevelsen for hele familien. Akkurat som det er for oss når vi er på ferie i utlandet, er dette en del av ferien for våre gjester.

I en tid hvor en økende grad av handel foregår på nettet, er økt tilgjengelighet i fysiske butikker og personlig service viktigere enn noen gang for handelsstanden.

Jeg har vært i kontakt med ledende aktører i Grimstad (Grimstad Min By) og Lillesand (Lillesand Vekst). Deres umiddelbare og litt spøkefulle reaksjon var at de håper Arendal fortsetter med søndagsstengte butikker, for de har opplevd en utvetydig suksess med sine søndagsåpne butikker. I Grimstad ble det rapportert om økt handel i hele perioden fra fredag til og med mandag, -det var åpenbart at turister ikke besøkte byen bare på søndag. De tilbrakte flere dager i byen fordi opplevelsen er at byen fremstår som åpen og aktiv. Lillesand hevder at deres erfaring er at de merker en økt tilstrømning av turister på dagsbesøk søndager.

Mange av butikkene har opplevd at den gode juli handelen gjør dem mindre sårbar for markedssvingninger resten av året. Søndagsåpne butikker ga økt salg både på lørdag og påfølgende mandag.

Det foreligger ikke noe samlet tallmateriale som bekrefter utsagnene. Men som det ble poengtert: de har ikke behov for å lage ressurskrevende systemer som innhenter mye data, for det hersker i øyeblikket ingen tvil om at beslutningen om søndagshandel i fellesferien i Lillesand og Grimstad vil bli stående i uoverskuelig fremtid.

Det er også vanskelig å forstå logikken i at det skal være lov å handle griller, hagemøbler og planter på en søndag. Eller at det i desember er ok å handle på en søndag, men ikke i juli. Eller at det er akseptabelt at en butikk flytter varene sine over på en vogn utenfor en cruisebåt på en søndag, men det skal ikke være lov å åpne dørene til det flotte butikklokalet den samme dagen.

Vi ønsker et åpent og velkommen Arendal, hvor handel på søndag er en del av den opplevelsen du kan få i sommer- og familie byen Arendal. Et åpent sentrum er med på å forsterke et levende sentrum, og det gir handelsstanden et økonomisk grunnlag for å ta mer del i en positiv byutvikling i Arendal.

I alle år har de som ikke ønsker søndagshandel fått lov til å sette premissene. Er ikke derfor tiden inne for at de som faktisk ønsker å åpne butikken sin, og selv påta seg de nødvendige kostnadene, nå skal få lov til det?

Arendal Næringsforening håper at Arendal Bystyre nå beslutter en 3-årig prøveordning hvor det bør være frivillig å holde åpent. Det er fult akseptabelt at noen ikke ønsker det, -de må få lov til å holde stengt, men skal de få kreve at andre som ønsker noe annet også må gjøre det samme?

Et levende og åpent sentrum i hele juli er en del av den gode sommeropplevelsen.

Arendal Næringsforening
Morten Haakstad
Daglig Leder