ANF UNG er i gang.

20. november 2019 ble en historisk dag for Arendal Næringsforening!

100 personer var påmeldt til kick off for ANF UNG. Responsen var så stor at styringsgruppen måtte flytte arrangementet til et større lokale, og inviterte til en sosial og innholdsrik aften på Thon Hotel Arendal.

Her ble planene og ideene for det nye nettverket for unge mennesker i Arendal, med tilknytting til nærings- og organisasjonsliv, presentert. Reaksjonen var overveldende; snart 90 personer har p.t. meldt seg inn i ANF UNG.

Arbeidet fortsetter nå med en work shop hvor planer og rammeverk skal konkretiseres ytterligere, og vi kan forvente oss mye spennende fra de engasjerte deltagerne.

Disse milepælene er allerede oppnådd:

✅ Oppslag i Agderposten og Arendals Tidende
✅ Stor interesse blant medlemmene i Arendal Næringsforening
✅ Enormt engasjement i sosiale medier 😃
✅ HELE 91 deltakere på kick-off 🎉
✅ 84 rykende ferske medlemmer av ANF UNG 🙌

"Dette blir et viktig nettverk for morgendagens ledere i Arendal" sier daglig leder Morten Haakstad i Arendal Næringsforening.

"-Vi skal bidra til å legge forholdene til rette for at unge mennesker føler tilhørighet til vårt lokale næringsliv, og kan bidra positivt til bærekraftig vekst og kompetanseheving i Arendal".

Vi skal holde dere alle oppdatert om utviklingen i ANF UNG.