Arendal Næringsforening starter Arendal Næringsforening UNG.
En gruppe på 7 unge fra Arendals næringsliv har tatt initiativ til å skape et nettverk for unge med interesse for næring og organisasjonsliv.

Nettverket er en del av Arendal Næringsforening, men har også Arendal kommune ved Næringssjef Kåre Andersen med på laget.

Nå skal de samle unge til kick-off event, faglige samlinger, arbeidsmøter, og sosiale sammenkomster.

Nettverket skal gjøre Arendal mer attraktivt gjennom å være sosialt, faglig og markedsrettet.
"Vi skal ikke bare ha det gøy, vi skal bidra til Arendal sin utvikling". Sier en av initiativtakerne Mats Winther Maltby

Arendal Næringsforening UNG skal bidra til å gjøre Arendal til en mer attraktiv by og flytte til.
«Arendal er en flott by med mange muligheter. Vi må bare få vist dette frem! Gjennom et godt samarbeid med næringslivet i Arendal har jeg stor tro på at vi skal få til dette» sier Tara Lyche, en av initiativtakerne.

Hvorfor gjør Arendal Næringsforening dette?
Arendal Næringsforening ønsker å etablere et forum som stimulerer til rekruttering og bidrar til ny kompetanse i regionen.
«Det er viktig at næringslivet i Arendal oppleves som attraktivt, og at unge med god kompetanse finner et miljø utover sin arbeidsplass som skaper tilhørighet», sier daglig leder Morten Haakstad.

«Dette er fremtidens ledere på Sørlandet».

Dette er viktig for Arendal Kommune
"Initiativet til å starte Arendal Næringsforening Ung hilser vi i Arendal kommune velkommen. Som næringssjef heier jeg på unge mennesker som vil bidra til at andre unge flytter til byen vår, skaper nye arbeidsplasser og bidrar positivt til vekst i kommunen vår. Jeg ønsker at unge stemmer setter sitt preg på nærings- og samfunnsutvikling".

"Vi har allerede et utmerket samarbeid med Arendal Næringsforening og Arendal By, og ser frem til et spennende samarbeid også med Arendal Næringsforening Ung", sier Næringssjef Kåre Andersen.

Styringsgruppen. Fv.: Alf Lim, Tara Lyche, Christian Brincker Andersen, Hanne Valseth Pedersen, Eivind Håverstad, Mats Winther Maltby.
Styringsgruppen. Fv.: Alf Lim, Tara Lyche, Christian Brincker Andersen, Hanne Valseth Pedersen, Eivind Håverstad, Mats Winther Maltby.