Fremtiden er krevende samtidig som den er lovende. Men henger du ikke med i den digitale revolusjonen, blir du seilt akterut slik seilskutene i Arendal ble da dampskipet overtok på 1800-tallet.

Nå kan Arendal Næringsforening hjelpe deg med å søke om å bli tatt opp i det digitale omstillingsprosjektet til Innovasjon Norge. Prosjektet som blir utført av Digital Norway, ønsker små og mellomstore bedrifter. Det eneste du trenger å gjøre, er å ta kontakt med næringsforeningen, så blir du hjulpet videre i prosessen.

- De som er med på dette prosjektet får en økt kunnskap for hvordan de skal angripe digitaliseringen. Det gir dem en fordel. Alt dreier seg om å opprettholde konkurransekraften.

Jeg er overbevist om at de små og mellomstore bedriftene trenger hjelp for å komme raskt i mål, sier Ingvild Jensen, i DigiFab, som skal hjelpe bedriftene gjennom søknadsprosessen til den digitale omstillingsmotoren.

- Ved å søke seg med på omstillingsprogrammet gjennom Omstillingsmotoren, som Digital Norway leder, vil bedrifter kunne øke sin konkurransekraft gjennom å sette fart på digitalisering. Omstillingsmotoren kan hjelpe bedrifter til eget kompetanseløft for økt vekst ved bruk av digitale teknologier gjennom skreddersydde workshops, rådgivning, hospitering og andre former for tilpasset kompetanseheving i regi av Norges skarpeste miljøer innen digitalisering og avansert produksjon, sier Svein Buvik, Chief External Affairs i Gard og styremedlem i Digital Norway.

Gavepakke
Vi vil hjelpe alle bedriftene som ønsker å delta i prosjektet med å komme opp på et digitalt nivå som kreves i fremtiden. Vi er i den fjerde industrielle revolusjon. Følger du ikke med i timen, ligger du langt bak de andre bedriftene og taper i konkurransen.

- Om du ikke henger med, er du ikke med i spillet, sier Jensen.

Arendal Næringsforening ønsker å bidra til at bedriftene kan få en gevinst i form av økt vekst og bedre konkurransekraft ved å bli med i Omstillingsmotoren. Her får de erfare hvordan digitale teknologier og moderne utviklingsmetoder kan bidra til produkt og tjenesteinnovasjon. Bedriftene blir også innlemmet i en digital samhandlingsplattform hvor de kan dele erfaringer og kunnskap, og få tilgang på mye nyttig verktøy.

Billig egenandel
Det må være minst to personer fra hver bedrift som melder seg på. Disse bør jobbe innen strategi, utvikling eller ledelse. Alle små og mellomstore bedrifter kan melde seg på. Industribedrifter blir prioritert. Bedriftene betaler for seg gjennom egeninnsats, samt en lav egenandel på 900 kroner per person. Egeninnsatsen er obligatorisk, og utgjør totalt 4 arbeidsdager fordelt på egeninnsats og deltakelse på samlinger. Store og mellomstore bedrifter er ofte sårbare i en slik omstillingsprosess siden de ikke har like mye ressurser som de store bedriftene. Dette initiativet er for å hjelpe disse slik at de kan henge med i utviklingen.

- Innovasjon Norge støtter programmet. Det er statens måte å hjelpe bedrifter til omstilling, sier Jensen.

Kursdager:

  

Arendal Kommune er med som støttespiller.

Svein Buvik, Chief External Affairs i Gard, sitter i styret til DigitalNorway.

 

Om DigitalNorway
DigitalNorway - Toppindustrisenteret ble etablert i august 2017, og er et initiativ av og for næringslivet for å sette fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Gjennom deres tjenester og nettverk skal bedrifter øke sin konkurransekraft ved å utvikle og ta i bruk ny teknologi og gjennom nye samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer. DigitalNorway samarbeider med de beste kompetanse- og innovasjonsmiljøene Norge har å by på.

 

Les mer om kurset her.

Les mer her om omstillingsmotoren. (Ctrl + dobbeltklikk)

Meld deg på her