Ville du ansatt en med hull i CV-en? Hva skal til for at du ansetter en med utfordringer eller et annet morsmål?

Arendal Næringsforening og NAV inviterer til et frokostmøte som handler om regjeringens inkluderingsdugnad for personer som trenger hjelp til å komme i gang med arbeidslivet.

Det er viktig at næringslivet åpner dørene sine for folk som trenger hjelp til å komme inn i arbeidslivet, sier Kristin Tangen, jobbspesialist ved NAV.

Hun håper det kommer mange bedrifter til inkluderingsfrokosten på NAV i Arendal. Der vil de få høre de positive erfaringene andre bedrifter har gjort ved å inkludere arbeidskraft via NAV.

 

 

NAV hjelper
Vi ønsker å ufarliggjøre dette. Bedriftene må tørre å invitere inn. De kan se hvordan NAV kan hjelpe om de kommer på denne frokosten. Vi vil få frem de gode historiene, sier Monica Friis-Jacobsen, rådgiver ved NAV.

Mange bedrifter velger å inkludere arbeidskraft fra NAV fordi da vet de at de får noen som virkelig har lyst til å jobbe hos dem. Bedriftene opplever ofte at de får de mest lojale arbeidstakerne som brenner etter å komme inn i nettopp deres bedrift.

De aller fleste av dem har en drøm om å være i en bedrift, men har noen hull i CV-en eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å komme inn i arbeidslivet. Det er mange grunner til å havne på utsiden, sier Tangen.


Satser på de under 30
Hovedsatsingen er å få folk under 30 ut i jobb. 1278 personer i Agder under 30 år står utenfor arbeidslivet. Satser du på en av disse, kan Nav bistå med tett oppfølging og et sted for bedriften å ringe for å få hjelp.

Å bruke NAV for rekruttering er en fordel siden det forenkler utvelgelsesprosessen for arbeidsgiveren. Vi har på forhånd gjort denne jobben og funnet egnede personer, sier Friis-Jacobsen.

Noe av poenget med å invitere til denne inkluderingsfrokosten er også for å vise at du ikke bare gjør en god gjerning ved å ansette en som i utgangspunktet har vanskelig for å bli plukket ut i bunken av CV-er du får inn. Mange bedrifter opplever at personen de får inn er en ressurs.

De aller fleste har lyst til å føle seg nyttige, være med på å bidra og føle seg som en del av samfunnet. Men for noen kan jobbannonser skremme dem bort fordi de føler de ikke har gode nok kvalifikasjoner, sier Tangen.

 

Portal for arbeidssøker og arbeidsgiver
Den nye portalen www.arbeidsplassen.no vil bli presentert under inkluderingsfrokosten. Dette er en portal for både jobbsøker og arbeidsgiver.

Arbeidsgivere som ønsker å inkludere, rekruttere eller forebygge sykefravær kan kontakte NAV via digitalt kontaktskjema på nav.no og registrere en bruker.

- Alle må være med om vi skal få dette til, sier Friis-Jacobsen.

Kristin Tangen og Monica Friis-Jacobsen ved NAV i Arendal ønsker alle bedriftene i Arendal Næringsforening velkommen til inkluderingsfrokost hos NAV 9.oktober for å sammen få folk ut i jobb.
Kristin Tangen og Monica Friis-Jacobsen ved NAV i Arendal ønsker alle bedriftene i Arendal Næringsforening velkommen til inkluderingsfrokost hos NAV 9.oktober for å sammen få folk ut i jobb.

Tekst & foto: Birte Hegerlund Runde