Bli med når vi samler norske og danske næringslivsfolk i Kristiansand for å få ny, bransjespesifikk kunnskap og for å skape forretningsrelasjoner på tvers av Skagerrak.

Vi gjentar de foregående årenes suksess, og inviterer danske og norske bedrifter til vår årlige næringslivskonferanse Skagerrak Business Summit.

Dato: 12. november kl. 08.30

Sted: Kristiansand på Hotel Radisson Blu Caledonien

I år setter vi fokus på bæredyktighet og kunstig intelligens – to områder som får større og større betydning for fremtidens næringsliv.

Bæredyktighet er på få år blitt et uomgjengelig vilkår som også inneholder mange spennende muligheter for differensiering og profi lering. Kunstig intelligens har for de fl este antakelig fremdeles et preg av ”science fiction” over seg – men de konkrete fordelene ligger ikke så langt ute i fremtiden som vi tror. Banebrytende kunnskap og praksis Kom og hør om spennende ny kunnskap og konkrete, innovative prosjekter innen de to faglige sektorene: det maritime og bygg. Programmet byr på innlegg fra noen av de mest nyskapende bedriftene, samt de fremmeste forskerne i Danmark og Norge. Der vil dermed være et konkret og direkte innblikk i utviklingen i disse sektorene.

Foredragsholderne er også tilgjengelige på matchmaking-delen, og selvsagt i forhold til nettverksbygging under hele konferansen.

Matchmaking Nettverk har en avgjørende betydning for samarbeidet mellom Norge og Danmark – og for ditt utbytte av konferansen. For å understøtte nettverksdelen ytterligere, arrangerer vi igjen i år matchmaking i form av 1:1-speeddatingmøter på 3 x 20 minutter hvor du har mulighet til å komme i direkte kontakt med potensielle samarbeidspartnere og/eller kunder.

Når du har meldt deg på konferansen, vil du motta informasjon om påmelding til matchmaking. Hvem henvender konferansen seg til? Konferansen er for deg som beskjeftiger deg med samarbeid mellom Norge og Danmark, og for deg som har interesse for – og ønsker å få den nyeste kunnskapen om – bæredyktighet og kunstig intelligens. Konferansen har et kommersielt fokus med et klart mål om at deltakerne utvikler nye handelsrelasjoner mellom Norge og Danmark.

Konferansen avholdes i år i Kristiansand på Hotel Radisson Blu Caledonien og avsluttes med middag kl. 17.30 i eksklusive omgivelser på Klubben som ligger i nærheten av hotellet.

PROGRAM:
08.30 REGISTRERING OG FROKOST
09.00 VELKOMST v. ordfører, Kristiansand Kommune
09.10 PRESENTASJON AV DAGENS PROGRAM OG KONSEPT v. Trond Madsen, Ass. Director, NHO
09.15 SAMARBEID OVER SKAGERRAK v. Aud Kolberg, Norges ambassadør i Danmark og Jarl Frijs-Madsen, Danmarks ambassadør i Norge
09.35 ARBEID, LYKKE OG KUNSTIG INTELLIGENS v. Morten Goodwin, professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder

Når dataprogrammene lærer noe, sier vi at de får en intelligens – en ku nstig intelligens. Det mangler ikke på profetier om hva vi kommer til å bruke kunstig intelligens til i fremtiden. Men sannheten er at virkeligheten kan komme til å  overgå selv de mest fantasifulle forslagene. I Norden har vi en unik sjanse for å komme til å dominere fremtidens viktigste teknologi – men vi skal ikke regne med å komme sovende til det. Morten Goodwin vil fortelle om hvordan vi kan gjøre kunstig intelligens til god forretning.

10.10 BÆREDYKTIGHET I PRAKSIS
10.45 NETTVERKSPAUSE
11.00 VALGFRI SESJON 1.
12.00 LUNSJ/ARRANGERT MATCHMAKING v. flermannsbord med bord-leder
13.00 MATCHMAKING Arrangert matchmaking i form av 1 : 1 møter på 3 x 20 minutter
14.00 VALGFRI SESJON 2
15.00 NETTVERKSPAUSE
15.30 VALGFRI SESJON 3
16.30 PROFITT ER ET FATTIG ORD FOR SUKSESS v. Nicoline Olesen, Partner, B Corp

Bli inspirert av et opplegg om hvordan bæredyktighet kan bli en verdiskapende del av forretningen, slik at man ikke konkurrerer om å være best i verden, men om å være best for verden.

16.45 OPPSAMLING v. Trond Madsen, Ass. Director, NHO
16.50 UNDERHOLDNING v. Det norske Brenneri – foredrag og smaking
17.30 FESTMIDDAG PÅ KLUBBEN
21.00 TAKK FOR I DAG – OG AVSLUTNING

 

Hvem henvender konferansen seg til?
Konferansen er for deg som beskjeftiger deg med samarbeidet mellom Danmark og Norge. Konferansen har et kommersielt fokus – med et klart mål om at deltakerne utvikler nye handelsrelasjoner mellom Danmark og Norge.

 

Fakta om Skagerak Business Summit:

Årlig konferanse som har som formål å skape nye forretningsmuligheter på tvers av Skagerak. Næringslivet på Sørlandet og Nord-Jylland er en sentral målgruppe.
Konferansen er annethvert år i Norge og Danmark og har allerede skapt nye forretningsmuligheter for en rekke virksomheter.
Konferansen er et samarbeid mellom blant andre Aalborg, Hjørring og Kristiansand kommuner, NHO Agder, Innovasjon Norge, Digin og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

 

Prisen for konferansen og middagen er:
For medlemmer av Arendal Næringsforening: NOK 1.200,- eksklusive moms.
For ikke-medlemmer: NOK 1.800,- eksklusive moms.

Bindende påmelding!