Arendal Næringsforening har mottatt mange innspill fra medlemmene i de siste dagene.

Regjeringen oppretter nå en ordning der staten vil dekke en andel av bedrifters faste kostnader.

Vi er deltager i flere fora på Sørlandet som samler mange organisasjoner med felles interesse i å løse dagens utfordringer (Næringsforeningen i KrS, NHO, USUS, Eyde, NODE, kommunale Næringssjefer, Fylkeskommunen m.fl.).

Vi har direkte kontakt med flere av våre stortingspolitikere, og vi har god dialog med ledelsen i Arendal Kommune og lokale politikere.

Vi har spilt inn mange utfordringer til sentrale myndigheter. Dagens tiltakspakke (27.03.20) fra Regjeringen viser at vi blir hørt.

Hele norsk næringsliv har fremlagt mange problemstillinger, som nå blir ivaretatt.

Den ordningen som er fremlagt 27. mars vil ikke dekke alles behov, men mye vil fungere for mange.

Vi er positive til denne krisepakken.

Det er verd å merke seg:

 • Krisepakken gjelder utfordringer i koronasituasjonen, ikke tidligere utfordringer din bedrift måtte ha.
 • Dette er en kompensasjonsløsning, en kontantstøtte og løser ikke alle problemene ved denne krisen.
 • Krisepakken skal dekk «omsetnings uavhengige» kostnader (husleie, strøm, leasingkostnader etc.).
 • Krisepakken vil spesielt tilgodese de bransjer som er pålagt driftsstans (frisører, optikere m.fl.).

Penger til innovasjon og forskning
Tiltak for gründere og oppstartmiljøer:

 • 2,5 milliarder kroner i tilskudd til unge vekstbedrifter
 • Innovasjon Norges ramme for innovasjonslån øker fra 1,6 mrd. kroner til 3 mrd. kroner
 • 300 millioner kroner skal legges i et rentestøttefond
 • 50 millioner kroner skal gis som tilskudd til private innovasjonsmiljøer
 • 250 millioner kroner til næringsrettet forskning via Forskningsrådet
 • 1 mrd. kroner ekstra til det statlige investeringsfondet Investinor. Dette fondet går inn som partner sammen med private investorer for å styrke bedrifter i vekst.
 • Et annet tiltak er at den lave satsen i momsen, som tidligere ble kuttet fra 12 til 8 prosent, nå kuttes videre til 7 prosent.

 

Les mer om krisepakken her (trykk på logo):

 

 

 

Her følger PwC sin oppsummering av de viktigste tiltakene som er innført siden Corona-krisen inntraff:

Har du flere utfordringer: ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan viderebringe dine behov (morten@arendalchamber.no).