Om lag 40 bedrifter på Sørlandet er en del av Trainee Sør. 

Nå har 8 nye traineer startet opp på det 18 måneder lange programmet.

Iselin og Bjørn fra Arendal er blant de som nå får en unik kjennskap til offentlige og private aktører på Sørlandet.

 

1. september hadde åtte nye traineer oppstart i sin første plassering. Les mer om Trainee Sør nederst på denne siden.

 

De åtte er:

Iselin Kanestrøm
Iselin Kanestrøm

Iselin Kanestrøm: Master i Økonomistyring, Aalborg Universitet, Bachelor i Økonomi og Administrasjon UiS. Første plassering: Universitetet i Agder, Handelshøyskolen.

Bjørn Fjermedal: Master i Arbeid- og organisasjonspsykologi, UiO. Bachelor i Klinisk Psykologi, Northern Illinois University. Første plassering: Kristiansand kommune, bedriftshelsetjenesten.

Stian Westbye: Master i innovasjon og kunnskapsutvikling, Bachelor i økonomi og administrasjon, UiA. Første plassering: Universitetet i Agder, Handelshøyskolen. 

Elise Kure: Master i samfunnskommunikasjon, UiA, Bachelor i pedagogikk UiO. Første plassering: Agder Energi, markedskommunikasjon.

Stine Gåsland: Master i innovasjon og kunnskapsutvikling, UiA. Bachelor i HR management, Kingston University London. Første plassering: Sørlandet Sykehus HF, HR-avdelingen.

Bjørn Fjermedal
Bjørn Fjermedal

Rebecka Nyland: Master i innovasjon og ledelse, HVL. Bachelor i økonomi og administrasjon, HVL. Første plassering: Sørlandet Sykehus HF, Flekkefjord.

Helene P. Meland: Master i Innovasjon og kunnskapsutvikling, UiA. Bachelor i administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB. Første plassering: Kristiansand kommune, virksomhetsstyring.

Paul Anders Næss: Master i Samfunnssikkerhet, UiS, Bachelor i samfunnssikkerhet og miljø, Universitetet i Tromsø. Første plassering: Nye Veier, prosjekt E39.