Ellen Harris, Zweli Mthunzi, Mukesh Kumar og Carlos Ribeiro er med i den internasjonale gruppen Ubuntu for å skaffe seg et sosialt nettverk i byen.

I Arendal tar både næringslivet og kommunen en aktiv rolle i integreringen, og ønsker flere internasjonale bedrifter velkommen.

Vi ønsker å få et trivelig, robust og ressurssterkt internasjonalt samfunn i vår kommune, sier Nishi Asdal, som leder den internasjonale gruppen Ubuntu.

Ubuntu betyr «jeg er bare fordi du er», og er et av Desmond Tutus slogan, og forklarer viktigheten av å høre til et sted. Noen av medlemmene i gruppen Ubuntu i Arendal kommer fra store bedrifter med ansatte fra mange land, som Grid, Gard, MacGregor, Markedskraft, for å nevne noen. Eller de er gift med noen som har kommet hit for å jobbe. Felles for de alle, er at de ønsker et sosialt nettverk, og det er også noen norske medlemmer i Ubuntu.Venner utenfor jobben
Etter at koronasituasjonen er litt mer stabilisert, kan Ubuntu igjen ha samlinger. Fem av medlemmene - fra Australia, India, Zimbabwe, Portugal og Tanzania, sitter rundt et bord på Café Buen i kulturhuset, og forteller hvordan Ubuntu har bidratt positivt til tilværelsen som arendalitt.

-I Norge er du overlatt til deg selv når du kommer fra et annet land og starter i en ny jobb. Ubuntu gir oss et overblikk. Alle trenger venner utenfor jobbplassen, sier Ellen Harris fra Australia.
Hun ble med i Ubuntu for 7 år siden.


Bedriftsbesøk
- Det er bra å være utlending i Arendal. Her har vi Ubuntu, sier Nishi Asdal, som selv er fra Tanzania.

Hun leder nettverket, som har eksistert siden 2002. Det er et lavterskel møtested, og her er det også muligheter til å bli med på bedriftsbesøk. Sjøforsikringsselskapet Gard, som har ansatte fra 30 nasjoner bare i Arendal, er en av flere bedrifter som har vært vertskap for Ubuntu.

- Vi har fått mulighet til å integrere nyansatte fra andre land inn i et slikt nettverk. Dette er både positivt for bedriften, for Arendal og for våre ansatte. Det skaper et mangfold og vi vil gjerne at de skal trives og bli, sier Svein Buvik, seniorrådgiver ved Gard og ansvarlig for Gards kontakt utad.

-Du lærer noe om folkene her i Arendal, ved å lære om historien deres. Da er det også lettere å bli kjent med dem og passe inn her, poengterer Ellen, som husker godt Gards historie om Arendal som en internasjonal sjøfartsby.
- Jeg lærte til og med noe om mitt eget hjemland, Australia, etter et besøk ved Gard, tilføyer hun.

Ellen Harris fra Australia, Carlos Ribeiro fra Portugal, Zweli Mthunzi, Nishi Asdal og Mukesh Kumar håper flere internasjonale bedrifter etablerer seg i Arendal, så de kan få enda flere med i Ubuntu-nettverket.
Ellen Harris fra Australia, Carlos Ribeiro fra Portugal, Zweli Mthunzi, Nishi Asdal og Mukesh Kumar håper flere internasjonale bedrifter etablerer seg i Arendal, så de kan få enda flere med i Ubuntu-nettverket.

India i Agder
Mukesh Kumar fra India kom hit for å jobbe i APL i 2013, til et land som han hadde hørt ikke hadde sol. Likevel dro han, og fikk familien med seg senere. Barna går på den internasjonale skolen, og Mukesh trives godt i Arendal. Han har også vært med på å etablere India i Agder, en gruppe som arrangerer både matlagingsklasser og Bollywood-fester. Medlemsskapet i Ubuntu og deltagelse i livet på utsiden av arbeidsplassen, har bidratt til at han føler seg godt integrert i byen.

Zweli Mthunzi fra Zimbabwe, som kom hit for en jobb som raftingguide i Evje, er glad for å kunne møte andre i Ubuntu og på den måten lettere komme inn i samfunnet. Han merker at Arendal har blitt mer internasjonal de senere årene, både med alle bedriftene som har ansatte fra mange ulike land, og generelt i bybildet. Han tror det gjør arendalittene mer åpne.
-Jeg har merket at det er litt lettere å bli kjent med arendalitter nå enn før, sier Zweli.

 

Pusteproblem var «ja»

Carlos Ribeiro fra Portugal kom til Arendal i 2013 med kona, som hadde fått jobb her. Han fant jobb etterhvert, og ser at det å være med i et nettverk som Ubuntu var verdifullt for å få kontakter og for å lære litt om kulturen. Og de uskrevne reglene. Her lærte han også at det ikke skyldes pusteproblemer, den gispende lyden mange utstøter når de lytter.

-hjaaah, sier Carlos på innpust og ler av den språklige misforståelsen, som kun var et bekreftende «ja».

Tekst og foto: Birte Hegerlund Runde