Vi kan nå tilby deg og din bedrift et unikt program for aktiv forretningsutvikling og innovasjon. Målet er økt bærekraft og økt konkurransekraft.

Arendal Næringsforening kan i samarbeid med Impact HUB tilby et unikt program over 6 samlinger våren 2021.

Dette programmet er finansiert av Den norske UNESCO-kommisjonen, med støtte fra Klimapartnere Agder, Impact HUB og Arendal Næringsforening.

  • Deltakerne får innføring i hva bærekraft er, og hva det betyr for deres bedrift.
  • Deltakerne får tilgang på effektive, forskningsbaserte og praktiske verktøy for å utvikle lønnsomme bærekraftstrategier i egen bedrift.
  • Deltakerne får opplæring i hvordan de kan bruke disse verktøyene for å utvikle sin konkurransekraft.

 

Last ned kortfattet informasjon, trykk her.


Hva er Green Planet Strategy (GPS) - Impact Hub?

GPS er en bærekrafts-akselerator for økt konkurransekraft. Programmet er utviklet av FutureFrogs AS i samarbeid med NHO Agder.

På oppdrag fra Impact Hub Agder (IHA), og i samarbeid med Klimapartnere Agder, er programmet nå tilpasset små og mellomstore bedrifter, og tilbys bedrifter i Arendal-regionen.

Programmet er praktisk rettet, og gir bedrifter et svært godt utgangspunkt for aktiv forretningsutvikling og innovasjon med mål om økt bærekraft og økt konkurransekraft.

 

Formålet med programmet:

GPS- Impact Hub er et prosjekt samarbeidsprosjekt mellom IHA, Klimapartnere og Arendal Næringsforening.

Formålet med prosjektet er å støtte små og mellomstore bedrifter til å øke sin konkurransekraft gjennom omlegging til mer fremtidsrettet og bærekraftig drift.

Målgruppen er regionens små og mellomstore produksjonsbedrifter, bedrifter fra alle bransjer kan melde seg på.

Programmet gir deltakerne kunnskap og opplæring i effektive, forskningsbaserte og praktiske verktøy for å utvikle lønnsomme bærekraftstrategier i egen bedrift.

 

Interessert? Send en melding her så tar vi kontakt med deg.

 

Kursledelse:

Nicolai Løvdal, programutvikler og hovedforeleser- Nicolai har 15 års erfaring fra ulike roller i krysningspunktet mellom bærekraft, innovasjon og entreprenørskap. Han har en doktorgrad på internasjonalt entreprenørskap innen miljøteknologi. Nicolai har jobbet med flere av regionens største bedrifter, og vært strategisk rådgiver til offentlige institusjoner som Forskningsrådet og Utenriksdepartementet. I tillegg til hans arbeid i FutureFrogs er han førsteamanuensis ved Senter for Entreprenørskap, UiO

Arild Aspelund, programutvikler - Professor ved Institutt for Industriell Økonomi og Teknologiledelse (IØT), NTNU. Arild forsker på bærekraft og konkurransekraft og er koordinator for IØT strategiske forskningssatsning på Bærekraft. Programdirektør for Master of Technology Management (MTM) som tilbys av NTNU og NHH i samarbeid med ledende internasjonale universiteter.

Anette Stave Severinsen – Anette har utdannelse i Miljøledelse fra HiNT og er leder for Klimapartnere Agder. Hun har også mange år bak seg som seniorrådgiver i avdeling for Miljøfaglig utvikling i Stiftelsen Miljøfyrtårn, med klima- og miljøregnskap som verktøy.

Karen Landmark - Karen jobber som Manager Business Development and Energy Systems i energiselskapet Greenstat AS. Hun en Ph.D. i bærekraftig omstilling og har lang erfaring med å implementere bærekraft i store og små bedrifter både regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

 

 

Egenandel for inntil 2 personer pr. bedrift: kr. 1 000,-.

 

Dette sier tidligere deltagere om dette programmet:

«GPS-prosjektet skiller seg ut ved å gi et praktisk anvendbart rammeverk for bærekraft som drivkraft for egen lønnsomhet, og passer derfor godt for det private næringsliv. Vi er spesielt glad for fokuset på innovasjon og hvordan bærekraft i så måte kan gi konkurransefortrinn», Agder Energi

«For Dyreparken har GPS vært svært nyttig! Vi står foran store investeringer, og med bærekraft forankret i strategien, vil vi kunne utfordre oss selv til det ytterste med tanke på de kreative prosessene vi skal inn i, når ny overnatting skal planlegges. Med nettverket i GPS, og ikke minst de innspill som også har kommet fra GPS-teamet, håper vi at vi skal kunne klare å lage spennende, tematiserte, og unike gjesteopplevelser for fremtiden, med bærekraft som en solid planke i bunn.», Dyreparken

«Nyttig å lære metodikken som er godt utprøvd, via Future Fit og solid forankret forskning hos NTNU. Vi får med oss praktiske verktøy som gjør det enklere å bruke teorien inn i ens egen hverdag», Gard