Tidligere kommunedirektør Inger Hegna deltok på årsmøte i Arendal Næringsforening 16. april.

Agderposten var tilstede og har skrevet dette om hva som ble sagt.

Dette ville hun gjort annerledes

Tidligere kommunedirektør Inger Hegna har gjort seg noen refleksjoner etter at hun måtte gå fra jobben som øverste administrative leder i Arendal kommune.

Agderposten, av Siri Fossing Journalist, tekst og foto

– Jeg undervurderte nok betydningen av at min forgjenger hadde samme jobb i 23 år, sa Inger Hegna med et smil da hun innledet sin tildelte halvtime under Arendal næringsforenings årsmøte tirsdag kveld.

– Nå for tiden sitter en kommunedirektør i jobben i 1,6 år i gjennomsnitt. Jeg satt i 1,3 år i Arendal. Altså litt under gjennomsnittet, fortsatte hun.

Hegna ble invitert da hun fortsatt var kommunedirektør i Arendal, men under tittelen «En kommunedirektørs utfordringer» stilte hun fortsatt til sin avtale, og ga tilhørerne det hun kalte en «voksenopplæring i en viktig rolle i et lokalsamfunn».

– Jeg føler jeg eier rollen, selv om jeg ikke har jobben i Arendal lenger. Jeg har tross alt vært kommunedirektør i til sammen seks år, sa hun.

Hegna jobbet tidligere som kommunedirektør i Aurskog-Høland.

Sammen om ansvaret

– Jeg er en godt betalt dame. Og bestemor. Det gjelder å se fordeler med situasjonen, fleipet hun, før hun raskt gikk løs på det hun ville snakke om.

– Det jeg synes er gøy og spennende, er strukturer og systemer. En kommune dekker alt fra barnevern til vei, og fra rus til næringsutvikling. Det er et formidabelt og komplekst fagfelt, og det vil bryte sammen hvis du ikke har systemer og struktur. Men må også ha visjoner, påpekte hun.

Hegna løftet i den forbindelse fram visjonsforslaget «Sammen om ansvaret».

– Man ønsker jo at administrasjonen skal gå i samme retning. Jeg ønsker ikke å fornærme tidligere kommunedirektør, men mottoet har tidligere vært; Ansett gode folk, og la dem få holde på. Mmm ... Man må gå i samme retning. Sammen om ansvaret er noe vi allerede har jobbet etter internt i kommunen, sa hun.

Kritikk

Hegna kom også med forsiktig kritikk av den politiske styringen i Arendal.

– Kommuner er politisk styrt, og ledelsen endrer seg. Det må man tilpasse seg. Men de folkevalgte har veldig ulik bakgrunn, og ikke alle har satt seg inn i alt. Derfor er kommunedirektøren et verktøy de kan bruke, og formannskapsmodellen skal sikre konsensus, sa hun.

Hun mener bystyret i Arendal har litt å gå på på dette området.

– Den nye kommuneloven skal sikre et tydeligere skille mellom politikk og administrasjon. Men ny kommunelov har ikke vært så høyt på agendaen i Arendal. Loven er god, men den må etterleves. Det har vært litt parlamentarisme i Arendal.

Den tidligere kommunedirektøren rakk innom både utenforskap, boligbygging, fremtidsmuligheter og det å tørre å lede. Og hun var innom eldreomsorg.

– Altså… Å bygge flere sykehjem er så i utakt med hele utviklingen, sa hun og slo ut med armene.

Hegna mener blant annet at det er for mange eneboliger i Agder, og at det er stort behov for andre typer boliger, tilrettelagt både for eldre som kan bo hjemme lenger, og for andre grupper.

– Vi skal ha sykehjemsplasser også. Men det er min jobb å synliggjøre dette.

Tillit

Etter at Hegna var ferdig med sin voksenopplæring, åpnet næringsforeningen for spørsmål fra salen.

Det var spørsmål om både farten mot Robek-lista, og hvilke strategiske retninger hun og politikerne var uenige om, og som til slutt førte til hennes avgang.

– Jeg tror strategisk retning har havnet for mye i rampelyset. Vi var nok mer uenige om løsningene, sa Hegna.

Et annet spørsmål var om hun etter sin avgang har tenkt på om hun kunne gjort noe annerledes.

Og det har hun.

– Jeg burde brukt mer tid på de nye politikerne. Brukt tid på å bygge tillit med den enkelte politiker, slo hun fast.

– Hvem da? kom det raskt fra salen.

– Ingen kommentar, sa Hegna.