Nå er det lovpålagt å ha styresammensetninger med minst 40 % kvinneandel. Her kan du lese hva du som bedrift må ordne – og om det gjelder for din bedrift.

Tekst og illustrasjonsfoto: Birte Hegerlund Runde

I første omgang gjelder det selskaper med mer enn 100 millioner kroner i samlede drifts- og finansinntekter. Dette omfatter om lag 8 000 selskaper. Deretter vil reglene utvides årlig frem til 2028 og vil totalt gjelde om lag 20 000 selskaper.

 

Disse gjelder det ikke for
Jeg mener bedrifter alltid bør tenke på en god sammensetning i styret. Det er noe alle må tenke på hele tiden, sier advokat Per-Jakob Haakstad, som arbeider med generelle sivile saker for privatpersoner og næringsliv.

Nå er det gitt konkrete krav om sammensetning av kjønn i styrene, for store og mellomstore foretak. Men mindre foretak omfattes ikke. Selskap med mindre enn 50 millioner kroner i inntekt, og med maks 30 personer, eller som kun har to personer i styret, innlemmes ikke av dette regelverket.

  • Eierne av slike mindre foretak vil fortsatt bestemme selv hvordan sammensetningen skal være. Jeg antar da at noen som rammes kommer til å redusere styret fra 3 til 2 personer for å tilpasse seg reglene, sier Haakstad.

Det kan ikke være en overvekt på mer enn 10 % av ett kjønn i styrene. I verste fall kan en bedrift bli tvangsoppløst, om reglene ikke følges.

 

Forslaget vil innebære krav til styresammensetningen i følgende foretak:
• De som har slike krav etter regelverket i dag
• Aksjeselskaper, samvirkeforetak, boligbyggelag og ansvarlige selskaper som bare har juridiske personer som deltakere
• Samvirkeforetak eller boligbyggelag med mer enn 500 medlemmer/andelseiere (senest 30. juni 2025)
• Stiftelser som er næringsdrivende eller som har utdeling som formål, eller der en offentlig myndighet velger minst ett styremedlem (senest 30. juni 2025)


Gradvis endring
Med andre ord så blir det en gradvis endring. Og siste frist for å følge den nye regelen om kjønnsbalanse i styret, er 30.juni 2028. Da må alle bedrifter som har mer enn 30 ansatte eller har 50 millioner i samlede drifts- og finansinntekter følge regelverket. Første fristen bedrifter må forholde seg til, er desember 2024, som gjelder for selskap med mer enn 100 millioner kroner i inntekter.

En av utfordringene mange bedrifter møter, er å finne nok kvinner som ønsker – eller er kvalifiserte til å gå inn i bedriftens styre. Å få opp kvinneandelen i næringslivet, er derfor helt essensielt skal det være mulig å følge det nye regelverket. For Sidsel Pettersen, daglig leder i Innoventi, er det selvsagt at det er riktig kjønnsbalanse i styret, selv om bedriften ikke er underlagt regelverket som trer i kraft nå. I Innoventis styre er to av de tre styremedlemmene kvinner.

  • - Jeg hilser de nye reglene om 40% kvinner i styre velkommen. Etter mange år med styrearbeid, er min erfaring at kvinner tilfører styret egnet kompetanse, evne til å samarbeide og tilføre nye impulser i styrearbeidet. Alle har godt av å bli utfordret til å tenke utenfor boksen når det kommer til rekruttering av styrekandidater. Selvsagt skal faglig kompetanse ivaretas, men vi kvinner utgjør jo 50% av befolkningen, og er svært godt skolert. Kvinner som sier ja til et styreverv skal ikke oppfylle et regelverk, men rekrutteres på grunnlag av deres kompetanse og personlige egnethet, poengterer hun.

Arendal Næringsforening arrangerer fra tid til annen styrekurs, og lanserer snart en styrebase hvor du kan legge inn CV, og hvor bedrifter kan søke etter aktuelle kandidater som passer inn i deres styre.