Vi har hatt et konstruktivt møte med Næringsministeren.

Arendals næringsliv har utfordret statsråden.

Arendal Næringsforening fikk  plutselig anledning til å møte Næringsminister
Jan Christian Vestre (Ap) under Arendalsuka.

Ordfører Robert C. Nordli ønsket velkommen.

Bjørn Tore Larsen; Grunnlegger og hovedaksjonær ADS Maritime, OSM Maritime, Norse Atlantic og OSM Aviation; Gullknapp Flyplass – løftet frem poblemstillingen om flybevegelser på Gullknapp. En viktig faktor for å beholde flyskolen i Arendal.

Martin Kjäll-Ohlsson, EVP Vergia/Arendals Fossekompani; løftet frem flere problemstillinger rundt fremføring av nok energi til næringslivet.

Are Skindlo; Prosjektleder Stiftelsen Knubben kultur- og aktivitetssenter; snakket om utfordringer med å skape en ny bærekraftig turistdestinasjon i Arendal og behovet for statlig involvering i et så stort prosjekt..

 

 

Møte ble ledet av Morten V. Haakstad, daglig leder i Arendal Næringsforening.